Year end report 2022
Year end report 2022
28 févr. 2023 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Strong growth and continued investments October - December 2022 Net sales increased by 36.8 % to SEK 167.4 (122.4) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 27.6% to SEK 166.9...
Bokslutskommuniké 20
Bokslutskommuniké 2022
28 févr. 2023 02h00 HE | ZetaDisplay AB
Stark tillväxt och fortsatta investeringar Oktober - december 2022 Nettoomsättningen ökade med 36,8 % till 167,4 (122,4) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 27,6%...
ZetaDisplay gives no
ZetaDisplay gives notice that the condition for voluntary total redemption of its outstanding bonds has been satisfied
15 févr. 2023 08h00 HE | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay gives notice that the condition for voluntary total redemption of its outstanding bonds has been satisfied Malmö, 15 February 2023 ZetaDisplay AB (publ) (the “Issuer”) confirms that...
ZetaDisplay meddelar
ZetaDisplay meddelar att villkoret för frivilligt inlösen av utestående obligationer har uppfyllts
15 févr. 2023 08h00 HE | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay meddelar att villkoret för frivilligt inlösen av utestående obligationer har uppfyllts Malmö, 15 februari 2023 ZetaDisplay AB (publ) (“Emittenten”) bekräftar att finansieringsvillkoret...
ZetaDisplay successf
ZetaDisplay successfully issues new senior secured bonds and intends to redeem its senior unsecured bonds
01 févr. 2023 12h00 HE | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay successfully issues new senior secured bonds and intends to redeem its senior unsecured bonds Malmö, 1 February 2023 ZetaDisplay AB (publ) (the “Issuer”) has successfully priced...
ZetaDisplay emittera
ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer
01 févr. 2023 12h00 HE | ZetaDisplay AB
ZetaDisplay emitterar nya seniora säkerställda obligationer och avser att återlösa sina seniora icke-säkerställda obligationer Malmö, 1 februari 2023 ZetaDisplay AB (publ) (“Emittenten”) har...
ZetaDisplay has secu
ZetaDisplay has secured financing for its upcoming bond maturity
24 janv. 2023 03h00 HE | ZetaDisplay AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S...
ZetaDisplay har säkr
ZetaDisplay har säkrat finansiering för att hantera sitt kommande obligationsförfall
24 janv. 2023 03h00 HE | ZetaDisplay AB
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, ELLER FÖR RÄKNING ELLER NYTTA AV AMERIKANSKA PERSONER (U.S. PERSONS, ENLIGT...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) INTERIM REPORT 1 JANUARY – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Summary July - September 2022• Net sales increased by 27.8 % to SEK 129.9 (101.6) million. Adjusted for currency effects, sales increased by 23.1% to SEK 125.1 (101.6) million.• SaaS revenues...
ZETADISPLAY AB (publ
ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022
30 nov. 2022 09h00 HE | ZetaDisplay AB
Sammanfattning Juli - September 2022• Nettoomsättningen ökade med 27,8 % till 129,9 (101,6) MSEK. Justerat för valutaeffekt ökade omsättningen med 23,1% till 125,1 (101,6) MSEK.• SaaS-intäkter ökade...