ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


MeritaNordbanken Oyj:n konsernin omistusosuus Sponda Oyj:ssä:
Osakkeiden lkm Osuus osakepääomasta
ja äänimäärästä
Partita Oy 9 826 499 12,46 %
(Krno 100362)
Merita Henkivakuutus Oy 231 600 0,29 %
(Krno 560567)

Yhteensä 10 058 099 12,76

Sponda Oyj