METSO PANOSTAA TUULIVOIMATEKNOLOGIAAN JA VAIHDEHUOLTOON

Helsinki, FINLAND


Metso-konserni panostaa tuulivoimalateknologian ja vaihdehuollon kehittämiseen rakentamalla tuulivoimavaihteiden ja huollon teknologiakeskukset Jyväskylään. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa 2001. Yhteensä noin 11 miljoonan euron investointiohjelmalla lisätään myös tuulivoimavaihteiden tuotantokapasiteettia. Metson Future Care –liiketoimintakonseptiin liittyvän investoinnin avulla parannetaan loppuasiakkaiden prosessien käyttövarmuutta.

Tuulivoimaloiden markkinat kasvavat 40 prosenttia vuodessa voimakkaimman kasvun kohdistuessa suuriin teholuokkiin. Tuulivoimaloissa käytettävien vaihteiden tuotekehitys edellyttää muun muassa täysmittakaavaisia testausmahdollisuuksia ja etädiagnostiikkavalmiuksia. Lisäksi vaihdetuontantoon ja nopeasti kasvavaan vaihteiden huoltotoimintaan tarvitaan lisätilaa.

Uuteen teknologiakeskukseen rakennetaan kestotestauslaboratorio, jossa voidaan testata myös suuritehoisia vaihteita aina kuuteen megawattiin asti. Laboratorio tarjoaa kokoluokassaan ainutlaatuiset testausmahdollisuudet, ja investointi nostaa Metson teknologiajohtajaksi maailman tuulivoimavaihteiden valmistajien joukossa. Metson vahvaa sovellusosaamista automaatio- ja säätöteknologian alueella hyödynnetään tuulivoimaloiden ja muiden energiantuotantojärjestelmien etädiagnostiikan kehittämisessä.

Hankkeeseen sisältyvään uuteen vaihdehuollon teknologiakeskukseen keskitetään tuulivoimavaihteiden, integroitujen paperikonekäyttöjen ja raskaiden teollisuusvaihteiden huoltotoiminnan maailmanlaajuinen kehitys-, koulutus- ja tukitoiminta.

Metson Vaihteet ja komponentit –liiketoiminnan, Santasalo-ryhmän, liikevaihto oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 136 miljoonaa euroa. Henkilökunnan vahvuus oli 1450 henkilöä. Vaihteet ja komponentit –ryhmän tuotekehitys-, tuotanto- ja huoltopisteet sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Kanadassa ja USA:ssa.

Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 Metso-konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.