Metson osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2001: KANNATTAVUUS PARANI EDELLEEN


- Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa
2 019 miljoonaa euroa (1-6/2000: 1 825 milj. e).
- Liikevoitto oli 121 miljoonaa euroa (69 milj. e).
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 128 miljoonaa euroa (58 milj. e).
- Tulos osaketta kohti oli 0,61 euroa (0,30 e).
- Uusia tilauksia saatiin 1 915 miljoonan euron (2 525 milj. e) arvosta.
- Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 813 miljoonaa euroa (1 907 milj. e).

Tammi-kesäkuussa Metso Paperin tuotteiden kysyntä oli tyydyttävää Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Uusien koneiden investointiprojekteja oli vireillä lähinnä Kiinassa sekä jonkin verran Euroopassa. Sellu- ja paperiteollisuuden markkinatilanteen heikkeneminen näkyi suurempia investointiprojekteja koskevien päätösten siirtymisenä, mikä vähensi Metso Paperin saamia tilauksia erityisesti toisen neljänneksen loppupuolella. Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden tuotteiden kysyntä oli Euroopassa hyvä Saksaa lukuunottamatta, mutta Pohjois-Amerikassa viime vuotta heikompaa. Kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä vilkastui eteläisellä pallonpuoliskolla. Metso Automationin tuotteiden kysyntä oli hyvä lähinnä Euroopassa ja eräissä Aasian maissa odotettua vilkkaampaa kysynnän hiljennyttyä Pohjois-Amerikassa.

Metson kannattavuus oli selvästi viime vuoden alkupuoliskoa parempi. Konsernin liikevoitto kasvoi tuntuvasti. Konsernin liikevoittoprosentti oli 6,0.

Tammi-kesäkuussa saatujen uusien tilausten arvo laski viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna suurimman liiketoiminta-alueen, Metso Paperin suurten projektitilausten vähennyttyä. Muut liiketoiminta-alueet saivat tilauksia viime vuoden alkupuoliskon tahtiin tai aiempaa paremmin. Metson tilauskanta oli kesäkuun lopussa 5 prosenttia pienempi kuin viime vuoden lopussa.

Metso teki kesäkuussa 2000 tarjouksen ruotsalaisesta kiven ja mineraalien käsittelylaitteita valmistavasta Svedalasta. Metso on saanut Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisilta (FTC) luonnoksen hyväksymispäätöksestä esitettyään FTC:lle ehdotuksensa eräiden murskaus- ja seulontatoimintojen myynnistä Sandvikille sekä jauhinmyllyliiketoimintojen myynnistä Outokummulle. Metso jatkaa neuvotteluja FTC:n kanssa eräistä näihin sopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Muiden keskeisten markkinoiden kilpailuviranomaiset ovat kaupan jo hyväksyneet ja se voidaan toteuttaa, kun FTC:n lupa on saatu ja Metso on saanut omistukseensa 90 prosenttia Svedalan osakekannasta.

Lähiajan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan Metsolle tyydyttävänä ja kannattavuuden odotetaan kuluvana vuonna paranevan viime vuodesta. Kannattavuuden paranemiseen vaikuttaa kesäkuun lopun tilauskannan ja huoltoliiketoiminnan osuuden kasvun lisäksi Metson syntyfuusion synergiaedut ja kustannussäästöt.

LIITE
Metso-konsernin tammi-kesäkuun osavuosikatsaus

Täydellinen raportti on taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.

Attachments

Metson osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2001: