Rekordresultat for Statoil


Det er 3,3 milliarder kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor og representerer en økning på 45 prosent.
Resultatforbedringen skyldes i hovedsak salgsgevinster, høyere priser og marginer samt effekten av konsernets kostnads- og restruktureringsprogram.

Attachments

2. kvartal 2001 pressemelding