Norsk Hydro ASA - Intensjonsavtale om salg av Pelican AS

Oslo, NORWAY


Eierne av det norske oljeselskapet, Pelican AS har idag inngått en intensjonsavtale om salg av sine aksjer til Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG) for NOK 250 pr. aksje, noe som verdsetter selskapet til NOK 417 mill. Avtalen er betinget av nødvendige godkjenninger fra norske myndigheter.

Pelican har eierinteresser i Ula, (4%), Gyda (5%), Tamber (15%) og Glitne (9,3%) og ventes å ha en produksjon på 11.000 fat/d neste år. Selskapet har 20 ansatte.

Kjøpet stadfester DONGs interesse av å satse på norsk sokkel og DONG ønsker å videreutvikle selskapet som basis for sin satsning.

Salget er ledd i Hydros arbeid med å fokusere sin innsats på norsk sokkel til sine kjerneområder. Salget forventes å gi en regnskapsmessig gevinst før skatt for Hydro på omlag 60 millioner kroner (som forventes å bli inntektsført i løpet av første halvår 2002).

Eierne i Pelican AS er:

AS Selvaag Invest: 36,2%
Norsk Hydro Produksjon a.s: 33,9%
Belships ASA: 9,9%
Actinor Olje AS (Hafslund): 9,7%
Kværner Oil & Gas AS: 5,2%
De ansatte: 5,3%