Hydro og NutriSI i produksjons- Joint Venture

Oslo, NORWAY


Norsk Hydro har undertegnet avtale med det belgiske selskapet NutriSI om å etablere et 50/50 eiet selskap for produksjon av spesialgjødsel. Selskapets navn vil bli NU3 N.V., og selskapet blir etablert som en kombinasjon av Hydro's produksjon av vannløselig NPK og flytende spesialgjødsel i Vlaardingen, Holland, og NutriSI sine anlegg i Grobbendonk, Belgia. 41 ansatte ved Hydro's anlegg i Vlaardingen vil bli overført til det nye selskapet, som i alt vil ha ca 75 ansatte.
Etableringen er godkjent av EU's konkurransemyndigheter, og det nye selskapet vil være operativt fra 15 januar 2002.

Det nye selskapets produkter vil bli markedsført av SQM og Hydro i henhold til nylig inngåtte avtaler.