Nokian osakkeiden merkintä optiotodistuksilla

Espoo, FINLAND


Nokian osakkeita on merkitty optiotodistuksilla ja -oikeuksilla 20.12.2001 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen yhteensä 3.871.116 kappaletta. Vuoden 1997 optio-ohjelman A-, B- ja C- optioilla osakkeita on merkitty 3.824.416 kappaletta sekä vuoden 1999 optio-ohjelman A-optioilla yhteensä 46.700 kappaletta. Optio-ohjelmat perustuvat yhtiökokouksien 25.3.1997 ja 17.3.1999 tekemiin päätöksiin.

Näistä osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 232.266,96 euroa, merkitään kaupparekisteriin 10.01.2002. Nokian osakepääoma on korotuksen jälkeen 284.251.807,26 euroa ja Nokian osakkeiden kokonaismäärä 4.737.530.121 kappaletta. Nokia sai näiden osakemerkintöjen seurauksena omaa pääomaa yhteensä 13.129.558,63 euroa.

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivämäärästä 10.01.2002 lukien ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kans-sa 11.01.2002. Osakkeille tullaan hakemaan listausta myös Frankfurtin, Lontoon, New Yorkin, Pariisin ja Tukholman arvopaperipörsseissä.

Nokian osakkeiden merkintä optiotodistuksia ja -oikeuksia käyttäen alkoi vuoden 1997 optio-ohjelman A-optioilla joulukuussa 1997, B-optioilla marraskuussa 1999 ja C-optioilla marraskuussa 2001 sekä vuoden 1999 optio-ohjelman A-optioilla huhtikuussa 2001. Vuoden 1997 optio-ohjelman A- ja B- ja C-optiot on listattu Helsingin Pörssissä yhtenä arvopaperina.

Lisätietoja antaa:

Nokia
Yhtymäviestintä
puh. 07180 34459
faksi 07180 38226
sähköposti: communications.corporate@nokia.com

www.nokia.fi
www.nokia.com