Stark avslutning på 2001 för CellaVision -Rigshospitalet i Köpenhamn blir ny referenskund

Lund, SWEDEN


Rigshospitalet i Köpenhamn, Danmarks ledande sjukhus, har beslutat sig för att köpa CellaVisions DiffMaster(TM) Octavia. Systemet används redan på Rigshospitalet, som därmed automatiserar stora delar av den idag manuella processen att klassificera vita blodkroppar. DiffMaster är ett system för digital bildbehandling och analys av vita blodkroppar.

"Rigshospitalet i Köpenhamn är en mycket viktig referens eftersom de är ett av Nordens största sjukhus. Den uppskattning som visats DiffMaster känns som en viktig bekräftelse", säger Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB.

"Vi är mycket positivt inställda till DiffMaster och systemet har många olika egenskaper som vi uppskattar. Vi kan redan se en tidsrationaliseringseffekt", säger Bente Barrit Nielsen, Sektionsledare, Kliniskt kemiskt laboratorium,
Rigshospitalet. "Dessutom underlättar det här arbetssättet den interna kunskapsspridningen och det finns även många ergonomiska fördelar".

I slutet av december skeppade även CellaVision tre nya system till Sysmex i Tyskland samt ett system till Kormed i Korea. Dessutom undertecknades ett avtal om distribution av DiffMaster med BioVendor i Tjeckien.

"Förhandlingar pågår om distribution även på andra marknader utanför Norden och Tyskland och vi räknar med att flera avslut kommer att ske under första kvartalet 2002", säger Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB.

Sammanfattningsvis har CellaVision sålt totalt 10 system under 2001.