Förlängda ramavtal för betalningstjänster

Stockholm, SWEDEN


Riksgäldskontoret har beslutat förlänga ramavtalen för betalningstjänster till den sista december 2003. Nuvarande avtal löper ut sista december 2002 men har en förlängningsklausul. Avtalen gäller betalningsförmedlingstjänster (m.m.) för statliga myndigheter med Nordea, Postgirot och SEB.

Riksgäldskontoret kommer att upphandla nya ramavtal som löper från den 1 januari 2004. Nya ramavtal ska innehålla betydligt fler tjänster. Idag täcker befintliga ramavtal ca. 80 procent av de statliga betalnings- volymerna, som var på 4.000 miljarder kronor 2001. Vid sidan av ramavtalen har ett tiotal myndigheter bilaterala avtal med betalnings- förmedlare, som täcker ytterligare 15 procent av de statliga betalningarna. Avsikten är att de nya ramavtalen ska täcka en så stor del som möjligt av dessa flöden.

Ytterligare en förändring är att statens ersättning till de förmedlande bankerna ska vara i form av avgifter. Idag förekommer en blandning av avgifter och s.k. räntefloat. Syftet med förändringen är att kostnaden för den utförda tjänsten ska betalas av den myndighet som utnyttjar tjänsten istället för att på ett anonymt sätt belasta statens räntekostnader. Tydliga avgifter innebär också att det blir lättare för myndigheterna att jämföra olika betalningsförmedlare.

Eftersom den kommande upphandlingsprocessen är betydligt mer omfattande än normalt kommer upphandlingen av de nya ramavtalen att annonseras redan i slutet av 2002.

Riksgäldskontoret har i uppdrag att samordna de avtal som staten sluter avseende betalningsförmedling. De myndigheter som avser att teckna ett eget avtal eller omförhandla villkor i befintliga avtal måste i god tid informera Riksgäldskontoret om detta. I annat fall har Riksgäldskontoret ingen möjlighet att bedöma avtalet, vilket är en förutsättning för att avtalet ska kunna godkännas.