PRS - Norsk Hydro utøver opsjoner på Snorre TLP og Snorre B

Stavanger, NORWAY


Prosafe Drilling Services, et heleid datterselskap av Prosafe ASA, har mottatt bekreftelse fra Norsk Hydro om utøvelse av den første av to toårs opsjoner for plattformboring på både Snorre TLP og Snorre B. Opsjonsperioden varer fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2004 og har en verdi på ca. kr 290 millioner.
 
Prosafe Drilling Services har hatt kontrakt for plattformboring på Snorre TLP siden 1990 og på Snorre B siden 1999. I tillegg ble kontrakten for bruk av den modulariserte bore- og intervensjonsriggen Rubicon på Snorre TLP nylig forlenget med ett år.
Prosafe ser på dette som enda en bekreftelse på den sterke posisjonen selskapet har innenfor plattformboring på norsk kontinentalsokkel.
 
Prosafe er verdens ledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare servicerigger, den største aktøren innen plattformboring i Norge og en ledende eier og operatør av flytende produksjons- og lagringsfartøyer utenfor Nordsjøen. Prosafe omsatte for 2,4 milliarder i 2001 og sysselsetter 1.700 personer. Prosafe har operasjoner i Nordsjøen, Sørøst-Asia, India, Egypt, Vest-Afrika og Mexicogolfen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Prosafe er notert på Oslo Børs’ hovedliste med ticker-kode PRS. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.prosafecorp.com.
 
Tananger, 8. juli 2002