ORK - Meldepliktig handel

Oslo, NORWAY


Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret; 19.600.777, tilsvarende 8,94% av antall utstedte aksjer.
 
Ref.: Ole Kristian Lunde, 22 54 44 31