Kontraktsforlengelse på Safe Lancia

Stavanger, NORWAY


Prosafe har fått en 72 dagers kontraktsforlengelse med Ocean Oil Construction and Services Ltd. i Mexico for bruk av Safe Lancia. Kontrakten har en verdi på USD 2,4 mill. og løper fra 1. august frem til nye anbud som ventes i 4. kvartal i år.
Forlengelsen er en bekreftelse på etterspørselen etter denne type rigger i Mexico.
Prosafe er verdens ledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare servicerigger, den største aktøren innen plattformboring i Norge og en ledende eier og operatør av flytende produksjons- og lagringsfartøyer utenfor Nordsjøen. Prosafe omsatte for kr 2,4 milliarder i 2001 og sysselsetter om lag 1700 personer. Prosafe har operasjoner i Nordsjøen, Sørøst-Asia, India, Egypt, Vest-Afrika og Mexicogolfen. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Prosafe er notert på Oslo Børs' hovedliste med ticker-kode PRS. Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.prosafecorp.com.
 
Tananger, 31. juli 2002