Nya resultat rörande Active Biotechs projekt SAIK-MS

Lund, SWEDEN


Vid konferensen presenterades data som visar att oral behandling i tablettform med SAIK-MS (Laquinimod) hämmar utvecklingen av olika MS-liknande sjukdomsmodeller hos djur. Laquinimod är det generiska namnet för SAIK-MS-substansen, tilldelat av Världshälsoorganisationen WHO.
 
SAIK-MS visade sig vara 100 gånger mer effektiv än Pharmacias föregångare Linomide (Roquinimex) på att hämma sjukdomsutvecklingen i en sjukdomsmodell för MS (baserade på nivån av fri substans i blodplasma). Den för sjukdomen typiska infiltrationen av vita blodkroppar i CNS kunde helt hämmas. Detta är viktigt eftersom just denna infiltration av vita blodkroppar anses förorsaka den nedbrytning av nervfunktioner som förknippas med utveckling av sjukdomen MS.
 
Idag behandlas många MS-patienter med täta injektioner av beta-interferonläkemedel. Försök på djur som saknar beta-interferongenen visar att SAIK-MS verkar oberoende av beta-interferonuttryck. Dessa resultat stöder hypotesen att SAIK-MS verkar via en helt ny verkningsmekanism som ej är förknippad med den begränsade terapeutiska aktivitet som behandling med dagens beta-interferonläkemedel uppvisar.
 
De redovisade resultaten sammanfattar också hur den kliniska doseskalerings-studien i Fas I utformats för att snabbt kunna komma upp i nivåer där effekter kunde förväntas. Dessa resultat påvisar vikten av att tidigt skaffa sig grundläggande information om en läkemedelskandidats omsättning i kroppen för att kunna effektivisera den fortsatta utvecklingen. Vidare demonstrerades hur data från prekliniska modeller använts för att välja effektiva och biverkningsfria doser i den pågående Fas II-studien.
 
För närvarande pågår en Fas II klinisk studie av SAIK-MS i en europeisk multicenterstudie (se pressrelease 11/4 2002) omfattande totalt 180 MS-patienter vid 20 olika kliniker i Europa.
 
Lund den 10 oktober 2002
Active Biotech AB (publ)
 
Sven Andréasson, VD
 
För ytterligare information:
Thore Nederman, Chef Project Management Active Biotech AB, telefon 046-19 20 15, eller
Cecilia Hofvander, Informationsansvarig, telefon 046-19 11 22.
 
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com