Orkla vil øke i Rzeczpospolita

Oslo, NORWAY


Hvis den polske stat selger vil Orkla Press og ansatte-konsortiet overta halvparten av aksjene hver. Budet ble fremsatt til direktør Maciej Ceglowski i PPW Rzeczpospolita, finansminister Wieslaw Cytrycki og statsminister Leszek Miller. Konsortiet av ansatte omfatter foreløpig åtte ledende ansatte i avisen, men intensjonen er å tilby et bredere eierskap blant ansatte. Orkla Press AS har vært til stede i det polske mediemarkedet siden 1991. De har større eierandeler i 16 polske dagsaviser. Orkla Media har også eierinteresser i aviser i Baltikum og Ukraina.