CellaVision har fått en order från Sysmex Europe värd 10 MSEK

Lund, SWEDEN


CellaVision har fått order från Sysmex Europe motsvarande ett värde 10 miljoner SEK.
Ordern innebär leverans med början före årsskiftet och avrop under 2004.
 
"Det känns som om vi nu står inför ett genombrott på marknaden", säger Yvonne Mårtensson, VD CellaVision AB. "Vi har arbetat tillsammans med Sysmex Europe sedan 2001 och samarbetet har fördjupats successivt. På Medica i Düsseldorf, i slutet av november, lanserade CellaVision tillsammans med Sysmex den nya produkten, CellaVision(TM) DM96. Den vänder sig till laboratorier med hög volym och stora krav på automatisering. Samtidigt med lanseringen börjar försäljningen av DiffMaster(TM) att ta fart. Ordern gör att vi nu har en bit av vår budget för 2004 hemma. En milstolpe i CellaVisions utveckling som bolag."
 
CellaVision har även fått order på DiffMaster till ytterligare två svenska sjukhus. Försäljningen innebär att CellaVisions DiffMaster(TM) nu används på 12 sjukhus i Sverige, varav 6 är universitetssjukhus.
 
För ytterligare information v.v. kontakta:
Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB, 046-286 44 01, 0708-33 77 82
CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag fyra produkter; CellaVision(TM) DM96, DiffMaster(TM), MICRO21® och CellAtlas(TM). Alla fyra bygger på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. De flesta av de idag ca 40 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara. Mer information finns på www.cellavision.com
CellaVision(TM) DM96 lokaliserar, identifierar och förklassificerar blodkroppar genom automatisk mikroskopering och avancerad bildbehandling. Systmet riktar sig till de större laboratorierna för vilka automatisering och hög effektivitet är viktiga parametrar. CellaVision DM96 laddas initialt med 96 objektglas och kan sedan kontinerligt laddas med ytterligare glas. Systemet har även automatisk oljedispensering, inbyggd streckkodsläsare, autostart och en lättanvänd och rationell mjukvara som gör verifieringen av prover mycket snabb.
DiffMaster(TM) lokaliserar, identifierar och förklassificerar blodkroppar genom automatisk mikroskopering och avancerad bildbehandling. Mikroskopet är kopplat till en dator med en mjukvara som är byggd på en stor celldatabas. Mjukvaran styr mikroskop och kamera som letar upp och tar bilder på blodkroppar och föreslår en klassificering. Operatören identifierar och verifierar DiffMasters föreslagna klassificering av varje blodkropp direkt på skärmen.
MICRO21® är ett instrument som jämfört med DiffMaster har en mer automatiserad provinmatning och därmed riktar sig till större laboratorier. MICRO21 finns installerade hos ett femtiotal kunder, de flesta på sjukhuslaboratorier i USA. Endast tillgängligt i USA.
CellAtlas(TM), www.cellatlas.com, är ett Internet-baserat referensbibliotek av högkvalitativa cellbilder, med applikationer för utbildning och kvalitetssäkring.