Hydros bedriftsforsamling anbefaler Agri-fisjon

Oslo, NORWAY


Oslo (2003-12-10): Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro har i dag hatt møte for behandling av planene for utskilling av Agri-virksomhetene som et eget børsnotert selskap.
 
Bedriftsforsamlingen gjorde følgende vedtak :
 
"Styrets forslag til fisjonsplan datert 28. november 2003 for fisjon av Norsk Hydro ASA som overdragende selskap med AgriHold ASA som overtagende selskap har vært forelagt Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA. Fisjonsplanen med vedlegg samt fisjonsprospektet var vedlagt foreleggelsen til Bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen anbefaler at generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjenner styrets forslag til fisjonsplan."
 
Kontakt
Peik Norenberg
Telefon  (+47) 22 53 34 40
Mobil    (+47) 91 76 15 56
Email      Peik.Norenberg@hydro.com 
 
Tor Steinum
Telefon    (+47) 22 53 27 31
Mobil       (+47) 95 08 39 33
Email        Tor.Steinum@hydro.com