Hydro selger Pronova Biocare

Oslo, NORWAY


Pronova Biocare er verdensledende innen utvikling, produksjon og salg av marine Omega-3 fettsyrer.  Virksomheten er delt i tre likeverdige forretningsområder: Legemidler, konsumentmerkevarer og industrisalg.  Selskapet har produksjon i Sandefjord og Ålesund og selger det alt vesentlige av sine produkter til EU og USA. Selskapet har utviklet legemiddelet Omacor som er det første helt norskutviklede legemiddel.  Det er basert på Omega-3 og er godkjent i en rekke land i Europa for behandling av hjerteinfarkt og andre hjerte-kar-lidelser.  Selskapet viser for tiden sterk vekst.
 
Salget er et resultat av Hydros strategi om å fokusere på sine kjernevirksomheter.
 
Salgsbeløpet for aksjene utgjør NOK 165 millioner kroner.  Transaksjonen forventes å gi Hydro en regnskapsmessig gevinst før skatt på omlag NOK 100 millioner kroner.
 
Kontakt
Telefon
Mobil
Email
Kristin Brobakke
(+47 )22 53 27 44
(+47) 91 84 06 81
Kristin.Brobakke@hydro.com
Norsk Hydro ASA
Bygdøy allé 2
N-0240 Oslo
Norway
Telephone: (+47) 22 53 81 00
Fax: (+47) 22 53 27 25
www.hydro.com