TEST TEST TEST TEST TEST

Espoo, FINLAND


Loka-joulukuu 2002 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon:
- Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 8 843 milj. euroa (8 788 milj. euroa loka-joulukuussa 2001)
- Pro forma liikevoitto kasvoi 4 % ja oli 1 655 milj. euroa (1 589 milj. euroa); pro forma   liikevoittoprosentti oli 18,7 (18,1)
- Pro forma oikaistut erät olivat 189 milj. euroa, ja niihin sisältyivät:
- 182 milj. euron suuruinen konserniliikearvon alennus
- 48 milj. euron suuruiset konserniliikearvon poistot
- 41 milj. euron suuruinen MobilComin saatavista saatu suoritus
- Pro forma tilikauden voitto kasvoi 8 % ja oli 1 247 milj. euroa (1 153 milj. euroa)
- Pro forma osakekohtainen tulos (laimennettu) kasvoi ja oli 0,26 euroa (0,24 euroa)
- Raportoitu liikevoitto kasvoi 72 % ja oli 1 466 milj. euroa (853 milj. euroa)
- Raportoitu tilikauden voitto kasvoi 132 % ja oli 1 046 milj. euroa (450 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (laimennettu) kasvoi ja oli 0,22 euroa (0,09 euroa)
- Pro forma ja raportoituun liikevoittoon sisältyy Nokia Ventures Organizationiin kuuluvan Nokia Venture Partnersin 87 milj. euron positiivinen erä
 
Vuosi 2002 verrattuna vuoteen 2001:
- Liikevaihto laski 4 % ja oli 30 016 milj. euroa (31 191 milj. euroa vuonna 2001)
- Pro forma liikevoitto kasvoi 3 % ja oli 5 420 milj. euroa (5 237 milj. euroa); pro forma liikevoittoprosentti kasvoi ja oli 18,1 (16,8)
- Pro forma oikaistut erät vuonna 2002 olivat yhteensä 640 milj. euroa (1 875 milj. euroa)
- Pro forma tilikauden voitto kasvoi 4 % ja oli 3 948 milj. euroa (3 789 milj. euroa)
- Pro forma osakekohtainen tulos (laimennettu) kasvoi ja oli 0,82 euroa (0,79 euroa)
- Raportoitu liikevoitto kasvoi 42 % ja oli 4 780 milj. euroa (3 362 milj. euroa)
- Raportoitu tilikauden voitto kasvoi 54 % ja oli 3 381 milj. euroa (2 200 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos (laimennettu) kasvoi ja oli 0,71 euroa (0,46 euroa)
- Vuoden lopun nettorahoitustilanne parani 8,8 miljardiin euroon (5,1 miljardia euroa) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli -61 % (-41 %)
 
Nokian hallitus ehdottaa vuodelta 2002 maksettavaksi osinkoa, joka on 0,28 euroa osakkeelta.
 
PÄÄJOHTAJA JORMA OLLILA
 
Vuonna 2002 onnistuimme jälleen saavuttamaan erittäin hyvän tuloksen vahvan tuotemerkkimme, tuotevalikoimamme, johtavan suorituskykymme ja toiminnallisen tehokkuutemme ansiosta. Vaikka maailmantalouden tilanteella oli väistämätön vaikutus Nokian kasvuun, kannattavuutemme ja markkina-asemamme olivat erinomaiset ja nettorahoitustilanteemme vuoden 2002 lopussa oli vahvempi kuin koskaan, 8,8 miljardia euroa.
 
Matkapuhelimissa viimeisen neljänneksen myyntivolyymi oli ennätykselliset 46 miljoonaa matkapuhelinta. Markkinaosuutemme oli viimeisellä neljänneksellä kaikkien aikojen suurin, arviolta 39 %, ja kannattavuutemme jatkui vahvana. Toimitimme vuoden 2002 aikana markkinoille ennätykselliset 33 uutta tuotetta. Vuonna 2002 olen ollut erittäin tyytyväinen Series 60 -ohjelmistoalustan käyttöönottoon. 
Series 60 on nopeasti saavuttanut markkinajohtajuuden älypuhelinten ohjelmistoalustana.
 
Nokia on jatkuvasti laajentuvan tuotevalikoimansa ja tuotteidensa laajan kattavuuden ansiosta kehityksen kärjessä, kun langattomat markkinat siirtyvät edistyksellisten ominaisuuksien ja palveluiden uuteen kehitysvaiheeseen, jota värinäytöt, kuvaviestit, sähköposti ja langattomat pelit vauhdittavat.
                                                                        (Jatkuu sivulla 3)
 
 
 
NOKIAN PRO FORMA TULOS
VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES JA VUOSI 2002
 (ei sisällä konserniliikearvon poistoja eikä kertaluonteisia eriä)
Milj. euroa
10-
12/2002
10-
12/2001
Muutos
 (%)
2002
2001
Muutos
 (%)
Liikevaihto
8 843
8 788
1
30 016
31 191
-4
  Nokia Mobile Phones
6 742
6 710
 
23 211
23 158
 
  Nokia Networks
2 084
1 957
6
6 539
7 534
-13
  Nokia Ventures Organization
107
142
-25
459
585
-22
Liikevoitto
1 655
1 589
4
5 420
5 237
3
  Nokia Mobile Phones
1 665
1 479
12
5 293
4 648
14
  Nokia Networks
19
254
-93
416
1 073
-61
  Nokia Ventures Organization
59
-61
 
-59
-327
 
  Yhtymän yhteiset kulut
-88
-83
 
-230
-157
 
Liikevoittoprosentti
18,7
18,1
 
18,1
16,8
 
  Nokia Mobile Phones
24,7
22,0
 
22,8
20,1
 
  Nokia Networks
0,9
13,0
 
6,4
14,2
 
  Nokia Ventures Organization
55,1
-43,0
 
-12,9
-55,9
 
Rahoitustuotot ja -kulut
52
45
16
156
125
25
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta
1 707
1 631
5
5 557
5 350
4
Tilikauden voitto
1 247
1 153
8
3 948
3 789
4
Tulos/osake, EUR
 
 
 
 
 
 
  Perus
0,26
0,24
8
0,83
0,81
2
  Laimennettu
0,26
0,24
8
0,82
0,79
4
 
 
 
 
 
 
 
Kaikki vuoden 2002 viimeisen neljänneksen pro forma luvut on koottu tämän tiedotteen sivuilla 8-10 oleviin taulukoihin. Pro forma lukujen täsmäyttäminen raportoituun tulokseen on sivulla 10 olevissa taulukoissa.
 
 
NOKIAN RAPORTOITU TULOS
VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES JA VUOSI 2002
 
Milj. euroa
10-
12/2002
10-
12/2001
Muutos
 (%)
2002*
2001*
Muutos
(%)
Liikevaihto
8 843
8 788
1
30 016
31 191
-4
  Nokia Mobile Phones
6 742
6 710
 
23 211
23 158
 
  Nokia Networks
2 084
1 957
6
6 539
7 534
-13
  Nokia Ventures Organization
107
142
-25
459
585
-22
Liikevoitto
1 466
853
72
4 780
3 362
42
  Nokia Mobile Phones
1 642
1 457
13
5 201
4 521
15
  Nokia Networks
-82
-73
-12
-49
-73
 
  Nokia Ventures Organization
-6
-374
 
-141
-855
 
  Yhtymän yhteiset kulut
-88
-157
 
-231
-231
 
 Liikevoittoprosentti
16,6
9,7
 
15,9
10,8
 
  Nokia Mobile Phones
24,4
21,7
 
22,4
19,5
 
  Nokia Networks
-3,9
-3,7
 
-0,7
-1,0
 
  Nokia Ventures Organization
-5,6
-263,4
 
-30,7
-146,2
 
Rahoitustuotot ja -kulut
52
45
16
156
125
25
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta
1 518
895
70
4 917
3 475
41
Tilikauden voitto
1 046
450
132
3 381
2 200
54
Tulos/osake, EUR
 
 
 
 
 
 
  Perus
0,22
0,10
120
0,71
0,47
51
  Laimennettu
0,22
0,09
144
0,71
0,46
54
 
 
 
 
 
 
Kaikki vuoden 2002 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2002 raportoidut luvut on koottu tämän tiedotteen sivuilla 8-10 ja 15-19 oleviin taulukoihin.
* Koko vuoden 2002 ja 2001 raportoidut luvut tilintarkastettu.
 
(Jatkuu sivulta 1)
 
Nokia Mobile Phonesin uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto on edennyt vakaasti vuoden 2002 aikana ja se on tuonut mukanaan tuoretta yrittäjyyden henkeä sekä sitoutumista kasvuun.
 
Olemme tyytyväisiä maailmanlaajuisen matkapuhelinmarkkinan paluuseen kasvu-uralle vuonna 2002. Nokian markkinaosuus kasvoi viidentenä peräkkäisenä vuotena, ja saavutimme arviolta 38 %:n tason koko vuodelta 2002. Vuonna 2003 aiomme kasvattaa markkinaosuuttamme edelleen.
 
Nokia Networks saavutti vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä kaksitoimisten kolmannen sukupolven järjestelmien välitavoitteet. Lisäksi aloitimme ensimmäisen WCDMA-kuvapuhelimemme, Nokia 6650:n, toimitukset operaattoreille samalla kun ensimmäinen Nokian toimittama WCDMA-verkko avattiin Japanissa. Nämä ovat selviä osoituksia teollisuudenalan etenemisestä aikataulun mukaisesti kohti ensimmäisiä kaupallisia WCDMA-julkistuksia vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
 
Open Mobile Alliance laajentui yli teollisuudenalan kaikkien odotusten: yhteenliittymällä oli noin 180 perustajajäsentä kesäkuussa ja vuoden lopussa siihen kuului yli 300 johtavaa yritystä. Ennätyksellinen sitoutuminen avoimuuteen vauhdittaa uusien, kaikilla laitteilla ja kaikissa verkoissa käytettävien data- ja lisäarvopalveluiden siirtymistä massamarkkinoille.
 
Vuoden 2002 vahva tuloksemme vaativassa ympäristössä on selkeä osoitus koko henkilöstömme sitoutumisesta. Haluan erityisesti kiittää kaikkia Nokian työntekijöitä heidän panoksestaan ja omistautumisestaan vuoden 2002 aikana.
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA ENNUSTEET
 
Nokian vuoden 2002 viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1 % verrattuna vuoden 2001 viimeiseen neljännekseen ja oli 8,8 miljardia euroa. Nokia Mobile Phonesin liikevaihto pysyi samalla tasolla vuoden 2001 vastaavan jaksoon verrattuna ja oli 6,7 miljardia euroa. Liikevaihto pieneni Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, mitä tasoitti vahva kasvu Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Nokia Networksin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 2,1 miljardia euroa, johon sisältyi 370 milj. euroa kaksitoimisten kolmannen sukupolven verkkojen myynnin tuloutusta. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti Yhdysvalloissa, mitä tasoitti heikompi myynti Kiinassa.
 
Vuoden viimeisen neljänneksen pro forma liikevoitto oli 1,7 miljardia euroa, johon sisältyi Nokia Ventures Organizationiin kuuluvan Nokia Venture Partnersin sijoituksista saatu 87 milj. euron positiivinen erä. Nokian vahvan kilpailukykyisen tuotevalikoiman ja toiminnallisen erinomaisuuden ansiosta Nokia Mobile Phonesin pro forma liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 13 % verrattuna vuoden 2001 vastaavaan jaksoon.
 
Koko vuoden kannattavuus ja kassavirta erinomaiset, myynti alhaisempi
Koko vuoden liikevaihto pieneni 4 % verrattuna vuoteen 2001 ja oli 30,0 miljardia euroa. Myynnin pienenemiseen vaikutti pääasiassa yhtiön verkkoliiketoimintayksikön edelleen jatkuva toimintaympäristön haastavuus. Nokia Mobile Phonesin koko vuoden liikevaihto pysyi samalla tasolla vuoteen 2001 verrattuna ja oli 23,2 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vahvasti Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta se pieneni Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Vaikka matkapuhelinten myyntimäärät kasvoivat merkittävästi vuoden toisella puoliskolla, myynti painottui massamarkkinoille tarkoitettuihin tuotteisiin.
 
Nokian kannattavuus ja markkina-asema olivat erinomaiset vuonna 2002. Vuoden 2002 lopussa nettorahoitustilanne oli vahvempi kuin koskaan, 8,8 miljardia euroa.
 
Vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen näkymät
Nokia arvioi markkinaolosuhteiden pysyvän haasteellisina, mutta pyrkii edelleen vahvistamaan johtavaa markkina-asemaansa saavuttaakseen hyvän kannattavuuden sekä kasvattaakseen markkinaosuuttaan kahdella pääliiketoiminta-alueellaan. Verrattuna vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen Nokia Mobile Phonesin myynnin arvioidaan kasvavan vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä 0-9 % ja koko yhtymän myynnin hieman vähemmän. Toisella vuosineljänneksellä myynnin arvioidaan kasvavan enemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Nokian kilpailuasema säilyy vahvana ja pro forma osakekohtaisen tuloksen (laimennettu) arvioidaan olevan ensimmäisellä neljänneksellä 0,15 ja 0,19 euron välillä.
 
Matkapuhelinmarkkinat kääntyivät kasvuun
Nokian alustavien arvioiden mukaan matkapuhelinmarkkinat kääntyivät vuonna 2002 jälleen kasvuun ja vuoden aikana maailmassa myytiin arviolta 405 miljoonaa matkapuhelinta. Tämä tarkoittaa yli 5 %:n kasvua verrattuna vuoteen 2001, jolloin markkinan koko oli noin 380 miljoonaa matkapuhelinta. Myyntivolyymit kasvoivat edelleen Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, missä markkinoiden kasvu oli noin 8 % vuoteen 2001 verrattuna. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kysynnän arvioidaan kasvaneen noin 4 % vuoteen 2001 verrattuna. Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä markkinan koon arvioidaan olleen noin 117 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2003 Nokia arvioi maailmanlaajuisten myyntivolyymien kasvavan 10 % tai hieman enemmän.
 
Nokian oma matkapuhelinten myyntimäärä ennätyksellinen
Vuonna 2002 Nokian myyntivolyymi oli ennätykselliset 152 miljoonaa matkapuhelinta, mikä tarkoittaa markkinoita nopeampaa, 9 %:n kasvua verrattuna vuoteen 2001. Viimeisellä neljänneksellä Nokia saavutti historiansa suurimman vuosineljänneskohtaisen myynnin, 46 miljoonaa matkapuhelinta. Nokian tuotteiden jatkuvan johtavan aseman ja käyttäjäuskollisuuden ansiosta yhtiö on kasvattanut markkinaosuuttaan jo viitenä peräkkäisenä vuotena. Nokian markkinaosuus vuonna 2002 on arviolta 38 %, mikä tuo yhtiön lähemmäksi 40 %:n markkinaosuustavoitettaan.
 
Verkkomarkkinat pienenivät vuonna 2002
Langattoman viestinnän teollisuudenala kehittyi merkittävästi vuonna 2002, kun markkinoille esiteltiin langattomia palveluita. Yleinen maailmantalouden taantuma ja kolmannen sukupolven verkkojen korkeat lisenssikustannukset saivat kuitenkin useimmat operaattorit keskittymään enemmän kassavirtaan ja vähentämään pääomasijoituksia. Tästä johtuen maailmanlaajuisten verkkomarkkinoiden koko pieneni noin 20 %:lla verrattuna vuoteen 2001.
 
Nokia Networksin potentiaaliset markkinat pienenivät noin 15 % vuonna 2002 ja myynti 13 %. Tämän seurauksena Nokia Networksin markkinaosuus verkkomarkkinoilla kasvoi hieman. Nokian arvion mukaan verkkomarkkinoiden olosuhteet eivät merkittävästi parane vuoden 2003 aikana ja sen potentiaalisten markkinoiden arvioidaankin pienenevän 5-10 %.
 
Asiakasrahoitus enemmän kuin puolittunut
Vuoden 2002 lopussa pitkäaikaiset asiakasrahoitussaatavat olivat yhteensä 1 056 milj. euroa (1 128 milj. euroa vuoden 2001 lopussa), ja asiakkaiden puolesta annetut takaukset olivat 91 milj. euroa (127 milj. euroa). Lisäksi Nokian asiakasrahoitussitoumukset olivat yhteensä 857 milj. euroa vuoden 2002 lopussa (2 955 milj. euroa). Yhteensä asiakasrahoituksen saatavat, takaukset ja sitoumukset olivat 2 004 milj. euroa (4 210 milj. euroa) ja niistä 1 573 milj. euroa (3 607 milj. euroa) liittyy kolmannen sukupolven verkkoihin.
 
Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä Nokia teki lopullisen sopimuksen MobilComin osakkeenomistajan France Telecomin kanssa. Sopimuksen mukaan France Telecom maksaa MobilComin lainat France Telecomin liikkeellelaskemilla ja Nokian merkitsemillä, huonomman etuoikeuden ehtoisilla eräpäiväämättömillä joukkovelkakirjalainoilla. Nokia arvioi järjestelyn ja lainan merkinnän toteutuvan maaliskuussa 2003, kun sekä MobilComin että France Telecomin hallitus ja yhtiökokous ovat hyväksyneet menettelyn. Kokonaisuudessaan MobilComin rahoituksen negatiivinen nettovaikutus Nokiaan oli 265 milj. euroa. Samalla jäljellä olleet noin 530 milj. euron asiakasrahoitussitoumukset MobilComille peruutettiin.
 
Nokian näkemyksen mukaan nykyinen liiketoimintaympäristö ei edellytä merkittävää asiakasrahoituksen lisäämistä. Vuoden 2002 aikana Nokia vähensi asiakasrahoitustaan ja -sitoumuksiaan 2 206 milj. eurolla.
 
Matkapuhelinkäyttäjien määrä kasvaa maailmanlaajuisesti
Nokia arvioi matkapuhelinkäyttäjien määrän vuonna 2002 kasvaneen 1 125 miljoonaan käyttäjään ja ennakoi sen ylittävän 1,5 miljardia käyttäjää vuonna 2005. Uusien matkapuhelinkäyttäjien lisäksi liikevaihtoa kasvattavat pääasiassa MMS, jonka yli 100 merkittävää operaattoria on jo ottanut käyttöön, ja muut edistykselliset palvelut, jotka perustuvat avoimuuteen, maailmanlaajuiseen kattavuuteen ja yhteentoimivuuteen.
 
NOKIA MOBILE PHONES NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
 
Nokia Mobile Phones jatkoi viimeisellä vuosineljänneksellä johtavan tuotevalikoimansa uudistamista ja toimitti markkinoille kahdeksan uutta tuotetta, joissa yhdistyvät värinäytöt, multimedia, sähköposti ja kalenteri sekä polyfoniset soittoäänet.
 
Vahvempi CDMA2000 1X -tarjonta
Nokia jatkoi CDMA-tuotevalikoimansa vahvistamista toimittamalla Yhdysvaltain markkinoille yhtiön toisen CDMA2000 1X -puhelimen, Nokia 3585:n. Lisäksi Nokia julkisti uusimman Etelä-Amerikan markkinoille tarkoitetun CDMA 1X -puhelimen, Nokia 8280:n, ja aloitti sen toimitukset. Marraskuussa Nokia julkisti ensimmäisen CDMA2000 1X GPS puhelimen, Nokia 3585i:n, ja sen toimitusten arvioidaan alkavan Yhdysvalloissa vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Yhdeksän uutta GSM-tuotetta viimeisellä neljänneksellä
Yhtiö julkisti yhteensä yhdeksän uutta GSM-tuotetta. Niitä olivat active-, classic-, fashion- ja premium- kategorioiden puhelimet, joissa kaikissa on korkealuokkainen värinäyttö, Java(TM)-teknologia ja MMS-ominaisuudet. Lisäksi julkistettiin ensikäyttäjille suunnattu puhelin, viestilaite sekä kolme uutta lisälaitetta ja langatonta ratkaisua. Nokia 6800:ssa on täysimittainen näppäimistö henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, tekstinsyöttöön ja viestien kirjoittamiseen.
 
Maailman ensimmäinen GSM/EDGE-puhelin
Nokia julkisti marraskuussa maailman ensimmäisen GSM/EDGE-puhelimen. EDGE-verkoissa toimiva Nokia 6200 -kolmitaajuuspuhelin, jossa on nopeat datayhteydet, mahdollistaa kolmannen sukupolven verkon nopeuden ja palvelut. Nokia 6200:n arvioidaan olevan myynnissä vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoilla.
 
WCDMA 3G siirtyy kaupalliseen vaiheeseen
Nokia julkisti viimeisellä neljänneksellä, että kaksitoiminen Nokia 6650 WCDMA/GSM -matkapuhelin on läpäissyt kaikki pakolliset WCDMA- ja GSM-tyyppihyväksyntätestit ja sen toimitukset operaattoreiden testejä varten aloitettiin Euroopassa ja Japanissa. Helsingissä syyskuun 26. esitelty kaksitoiminen Nokia 6650 on maailman ensimmäinen 3GPP-standardin mukainen puhelin, joka toimii WCDMA/GSM-verkoissa.
 
Series 60 -älypuhelinohjelmiston asema vahvistunut
Viimeisellä neljänneksellä Sendo, brittiläinen matkapuhelinvalmistaja, ilmoitti alkavansa käyttää Nokian Series 60 -ohjelmistoalustaa älypuhelimissaan. Sendo on uusin jäsen Series 60 -ohjelmistoalustaa lisensioineista yrityksistä. Muita ohjelmistoalustaa lisensioivia yrityksiä ovat Matsushita, Samsung, Siemens ja Nokia, jotka yhdessä edustavat lähes 60 % maailman matkapuhelinmarkkinoista. Arvioidensa mukaan Nokia toimittaa markkinoille 10 miljoonaa Series 60 -älypuhelinta vuoden 2003 aikana.
 
Nokia laajentaa peliteollisuuteen Nokia N-Gage(TM) -laitteella
Nokia ilmoitti tuovansa langattomuuden peliteollisuuteen tarjoamalla korkealaatuisia pelejä uusiin pelaamiseen optimoituihin game deck -kategorian laitteisiin. Nokian ja maailman johtavan pelijulkaisijan Segan yhteistyösopimuksen mukaisesti yhtiöt kehittävät pelejä langattomaan Nokia N-Gage(TM) game deck -laitteeseen, joka käyttää Nokia Series 60 -ohjelmistoalustaa ja Symbian-käyttöjärjestelmää.
 
Nokia Game -pelissä osallistujaennätys
Vuosittainen Nokia Game, joka on 25 maassa pelattava interaktiivinen matkapuhelimen käyttäjille tarkoitettu peli, saavutti viimeisellä vuosineljänneksellä uuden rekisteröitymisennätyksen. Marraskuun 2002 loppuun mennessä Nokia Game 2002 -peliin oli osallistunut yli miljoona pelaajaa.
 
NOKIA NETWORKS NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
 
Kolmannen sukupolven WCDMA-verkoissa Nokia Networks allekirjoitti verkonlaajennussopimuksen japanilaisen J-Phonen kanssa ja uudet sopimukset taiwanilaisten Chungwa Telecomin ja Taiwan Cellular Corporationin kanssa.
 
Nokian MMS-operaattoriasiakkaiden määrä pitkälti yli 40
Operaattorit jatkoivat MMS-palvelun käyttöönottoa ja Nokia teki viimeisen neljänneksen aikana 11 MMS-sopimusta. Nokian MMS-sopimusten määrä nousi näin pitkälti yli 40:n. Vuoden loppuun mennessä noin 100 operaattoria oli alkanut tarjota MMS-palveluita ja miljoonat kuluttajat olivat ottaneet ne käyttöönsä.
 
Uusia GSM-, GPRS- ja TETRA-sopimuksia
Viimeisellä neljänneksellä Nokia Networks allekirjoitti GSM-verkonlaajennussopimukset kiinalaisten Gansu MCC:n ja Henan MCC:n, thaimaalaisen AIS:in ja yhdysvaltalaisen Cellular Onen kanssa. Lisäksi Nokia Networks sai uuden asiakkaan, kun chileläinen Telefónica Móvil valitsi Nokian GSM- ja
GPRS-verkkojensa toimittajaksi. Ammattikäyttöön tarkoitetuilla TETRA-radioverkkomarkkinoilla Nokia Networks teki uudet sopimukset Bulgariassa, Marokossa, Tunisiassa ja Venezuelassa. Lisäksi Nokia teki kolme uutta laajakaistasopimusta Kiinassa.
 
NOKIA VENTURES ORGANIZATION NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ
 
Vaikka yritysten verkkoturvainvestoinnit eivät kasvaneet viimeisen vuosineljänneksen aikana, Nokia Internet Communicationsin liikevaihto kasvoi kolmanteen vuosineljännekseen sekä vuoden 2001 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna aiemmin julkistettujen verkkoturvalaitteiden ja -ratkaisujen myynnin ansiosta. Viimeisellä neljänneksellä Nokia julkisti langattoman VPN-kokonaisratkaisunsa, jonka avulla yritykset voivat turvallisesti laajentaa tietoverkkonsa liikkuvien työntekijöidensä käyttöön sekä ylläpitää ja huoltaa sitä vaivattomasti. Lisäksi Nokia täydensi tuotevalikoimaansa julkistamalla Nokia Message Protector SC6600 -sisällönhallintajärjestelmän yhteistyössä uuden yhteistyökumppaninsa Trend Micron kanssa.
 
Nokia Home Communications julkisti useita uusia tuotteita vastatakseen maanpäällisen verkon vastaanotinten kasvavaan kysyntään tärkeimmillä markkinoilla. Nokia Ventures Organizationin tulokseen vaikutti positiivisesti Nokia Venture Partnersin 87 milj. euron nettotuotto, johon sisältyi muun muassa
Pay Pal -sijoituksen tuotto.
 
NOKIA LOKA-JOULUKUUSSA 2002 (RAPORTOITU)
 
(Kansainvälinen laskentakäytäntö, IAS, vertailut vuoden 2001 viimeiseen neljännekseen)
 
Nokian liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 8 843 milj. euroa (8 788 milj. euroa). Nokia Mobile Phonesin liikevaihto pysyi samalla tasolla ja oli 6 742 milj. euroa (6 710 milj. euroa). Nokia Networksin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 2 084 milj. euroa (1 957 milj. euroa). Nokia Ventures Organizationin liikevaihto laski 25 % ja oli 107 milj. euroa (142 milj. euroa).
 
Liikevoitto kasvoi 72 % ja oli 1 466 milj. euroa (853 milj. euroa), liikevoittoprosentti oli 16,6 (9,7). Nokia Mobile Phonesin liikevoitto kasvoi 13 % ja oli 1 642 milj. euroa (1 457 milj. euroa), liikevoittoprosentti oli 24,4 (21,7). Nokia Networksin liiketappio kasvoi ja oli 82 milj. euroa (liiketappio 73 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli -3,9 (-3,7). Nokia Ventures Organizationin liiketappio oli 6 milj. euroa (liiketappio 374 milj. euroa). Yhtymän yhteiset kulut, joihin kuuluvat Nokia Head Office ja Nokia Research Center, olivat 88 milj. euroa (157 milj. euroa). liikevoittoon sisältyy Nokia Ventures Organizationiin kuuluvan Nokia Venture Partnersin 87 milj. euron positiivinen erä.
 
Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti 141 milj. euron suuruiset kertaluonteiset erät. Erät koostuivat 182 milj. euron suuruisista konserniliikearvon arvonalennuksista, jotka liittyivät Nokia Networksin IP-verkkoliiketoimintaan ja Nokia Internet Communicationsiin, joita osittain tasoitti MobilComilta olevien saatavien 41 milj. euron palautus. Poistot konserniliikearvosta olivat 48 milj. euroa viimeisellä neljänneksellä.
 
Rahoitustuotot olivat 52 milj. euroa (45 milj. euroa). Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 1 518 milj. euroa (895 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 1 046 milj. euroa (450 milj. euroa). Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,22 euroa (perus) ja 0,22 euroa (laimennettu), kun se vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin oli 0,10 euroa (perus) ja 0,09 euroa (laimennettu).
 
Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli joulukuun lopussa -61 % (-41 % vuoden 2001 lopussa). Käyttöomaisuusinvestoinnit loka-joulukuussa 2002 olivat 84 milj. euroa (221 milj. euroa).
 
Vuoden 2002 lopussa pitkäaikaiset asiakasrahoitussaatavat olivat yhteensä 1 056 milj. euroa (1 128 milj. euroa vuoden 2001 lopussa), ja asiakkaiden puolesta annetut takaukset olivat 91 milj. euroa (127 milj. euroa). Lisäksi Nokian asiakasrahoitussitoumukset olivat yhteensä 857 milj. euroa vuoden 2002 lopussa (2 955 milj. euroa). Yhteensä asiakasrahoituksen saatavat, takaukset ja sitoumukset olivat 2 004 milj. euroa (4 210 milj. euroa) ja niistä 1 573 milj. euroa (3 607 milj. euroa) liittyy kolmannen sukupolven verkkoihin.
 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2002
(Alla oleva hallituksen toimintakertomus on osa vuoden 2002 tilinpäätöstä)
 
Nokia vuonna 2002, IAS, raportoitu
 
Vuonna 2002 Nokian liikevaihto laski 4 % vuoteen 2001 verrattuna ja oli 30 016 milj. euroa
(31 191 milj. euroa vuonna 2001). Nokia Mobile Phonesin liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuonna 2001 ja oli 23 211 milj. euroa (23 158 milj. euroa). Nokia Networksin liikevaihto laski 13 % ja oli 6 539 milj. euroa (7 534 milj. euroa).  Nokia Ventures Organizationin liikevaihto pieneni 22 % ja oli 459 milj. euroa (585 milj. euroa).
 
Nokian liikevoitto vuonna 2002 kasvoi 42 % ja oli 4 780 milj. euroa (3 362 milj. euroa vuonna 2001). Liikevoittoprosentti oli 15,9 (10,8). Nokia Mobile Phonesin liikevoitto kasvoi 15 % ja oli 5 201 milj. euroa (4 521 milj. euroa). Nokia Networksin liiketappio pieneni ja oli 49 milj. euroa (liiketappio 73 milj. euroa). Nokia Mobile Phonesin liikevoittoprosentti oli 22,4 (19,5) ja Nokia Networksin -0,7 (-1,0). Nokia Ventures Organizationin liiketappio oli 141 milj. euroa (liiketappio 855 milj. euroa). Yhtymän yhteiset kulut olivat 231 milj. euroa (231 milj. euroa).
 
Vuoden 2002 aikana liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti 182 milj. euron suuruiset konserniliikearvon alennukset ja 265 milj. euron suuruinen kulukirjaus MobilComille annettuun asiakasrahoitukseen liittyen.
 
Rahoitustuotot olivat 156 milj. euroa (125 milj. euroa vuonna 2001). Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 4 917 milj. euroa (3 475 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 3 381 milj. euroa (2 200 milj. euroa). Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,71 euroa (perus) ja euroa 0,71 (laimennettu), kun se vuonna 2001 oli 0,47 euroa (perus) ja 0,46 euroa (laimennettu).
 
Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli vuoden 2002 lopussa -61 % (-41 % vuoden 2001 lopussa). Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2002 olivat 432 milj. euroa (1 041 milj. euroa).
 
Vuoden 2002 lopussa pitkäaikaiset asiakasrahoitussaatavat olivat yhteensä 1 056 milj. euroa (1 128 milj. euroa vuoden 2001 lopussa), ja asiakkaiden puolesta annetut takaukset olivat 91 milj. euroa (127 milj. euroa). Lisäksi Nokian asiakasrahoitussitoumukset olivat yhteensä 857 milj. euroa vuoden 2002 lopussa (2 955 milj. euroa). Yhteensä asiakasrahoituksen saatavat, takaukset ja sitoumukset olivat 2 004 milj. euroa (4 210 milj. euroa) ja niistä 1 573 milj. euroa (3 607 milj. euroa) liittyy kolmannen sukupolven verkkoihin.
 
Maailmanlaajuinen asema
Vuonna 2002 Nokian liikevaihdosta tuli Euroopasta 54 % (49 % vuonna 2001), Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 22 % (25 %) ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta 24 % (26 %). Kymmenen suurinta markkina-aluetta olivat Yhdysvallat, Britannia, Kiina, Saksa, Italia, Ranska, Arabiemiirikuntien liitto, Thaimaa, Brasilia ja Puola. Yhteensä ne edustivat 60 % Nokian koko myynnistä.
 
Tutkimus ja kehitys
Vuonna 2002 Nokia jatkoi panostustaan maailmanlaajuiseen tutkimus- ja kehitysverkostoonsa ja
-yhteistyöhön. Vuoden lopussa Nokialla oli 19 579 työntekijää T&K-tehtävissä, mikä vastaa noin 38 % koko Nokian henkilöstöstä. Nokialla on T&K-keskuksia 14 maassa. Nokian investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön kasvoivat 2 % (16 % vuonna 2001) ja olivat 3 052 milj. euroa (2 985 milj. euroa), mikä vastaa 10,2 % liikevaihdosta (9,6 % liikevaihdosta).
 
Yhteistyöhankkeet
Open Mobile Alliance
Teollisuudenalan siirtyessä uusiin sovelluksiin ja palveluihin, yritysten keskinäinen yhteistyö on tiivistynyt vauhdittaen langattomien palveluiden käyttöönottoa sekä markkinoiden kasvua koko langattoman teollisuuden alalla. Nokia on ollut sekä marraskuussa 2001 liikkeelle lähteneen Open Mobile Architecture -hankkeen aktiivinen edistäjä että siitä kehittyneen Open Mobile Alliance -yhteenliittymän perustajajäsen. Kesäkuussa 2002 perustetun Open Mobile Alliancen jäsenmäärä on nopeasti kasvanut alkuperäisestä noin 180 jäsenestä yli 300 yritykseen, joihin kuuluu johtavia matkapuhelinoperaattoreita, laite- ja verkkovalmistajia, tietoliikenneyhtiöitä ja sisällöntuottajia.
 
Henkilöstö
Vuonna 2002 henkilöstöä oli keskimäärin 52 714 (57 716 vuonna 2001). Vuoden 2002 lopussa Nokian palveluksessa oli maailmanlaajuisesti 51 748 henkilöä (53 849). Vuonna 2002 Nokian henkilöstömäärä väheni 2 101 työntekijällä (vähennys 6 440 työntekijää).
 
Nokia-työsuhteen neljä kulmakiveä
Nokia on vuonna 2002 kehittänyt konseptin "Nokia-työsuhteen neljä kulmakiveä" (employee value proposition) houkutellakseen uusia työntekijöitä sekä motivoidakseen ja pitääkseen palveluksessaan nykyisiä työntekijöitään. Konseptia on jo sovellettu ja sen käyttöönotto on aloitettu eri maissa vastaamaan paikallisiin työntekijöiden tarpeisiin ja odotuksiin. Konseptissa nostetaan esille neljä pääperiaatetta ja niiden tärkeys työsuhteessa, sekä esitellään käytössä olevia sovelluksia: 1) Nokia Way ja Nokian arvot, 2) suoritusperusteinen palkitseminen, 3) ammatillinen ja henkilökohtainen kehitys ja 4) työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.
 
Yhteiskuntavastuu
Vuonna 2002 Nokia edistyi merkittävästi yhteiskuntavastuun alueella. Tähän kuului maailmanlaajuisen nuoriso-ohjelman (Make a Connection) laajentaminen 12 maahan. Ohjelman piirissä on nyt yli miljoona ihmistä. Lisäksi Nokia aloitti koko yhtiön laajuisen monimuotoisuutta edistävän ohjelman, jonka tavoitteena on estää syrjintää ja parantaa tiimien tuottavuutta ja innovatiivisuutta. Myös tuotteiden elinkaariajattelua kehitettiin edelleen ja sen läpinäkyvyyttä parannettiin kehittämällä ympäristöarvot huomioonottavaa tuotesuunnittelua, alihankkijaverkoston hallintaa ja tuotteiden loppukäsittelyä.
 
Nokia toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä hankkeissa, joita ovat Global Compact, YK:n ICT Task Force, International Youth Foundation, World Business Council for Sustainable Development ja Maailman luonnonsäätiö. Taloudellisissa ja ympäristöasioissa sekä sosiaalisissa kysymyksissä tekemämme työn sekä yhä läpinäkyvämmän raportoinnin ansiosta Nokia oli jälleen mukana Socially Responsible Investment (SRI) -mittauksissa, kuten Dow Jones Sustainability Indexes:issä ja FTSE4Good:issa.
 
Vuonna 2002 Nokia nimettiin 12 kansallisen SRI-tutkimusjärjestön yhteenliittymän, Sustainable Investment Research International Group:in (SiRi) SRI-rahastojen parhaaksi eurooppalaiseksi osakkeeksi.
 
NOKIA MOBILE PHONES VUONNA 2002
 
Nokia Mobile Phones jatkoi johtavan tuotevalikoimansa uudistamista ja julkisti vuonna 2002 ennätykselliset 34 uutta tuotetta, joissa yhdistyvät värinäyttö, kuvaviestintä, multimedia, langattomat pelit ja polyfoniset soittoäänet. Näistä uusista puhelimista neljässätoista oli värinäyttö ja multimediaviestiominaisuus. Tämä osoittaa, että yhä suurempi osa Nokian tuotevalikoimaan kuuluvista puhelimista mahdollistaa edistykselliset langattomat palvelut.
 
Vuonna 2002 Nokia julkisti myös ensimmäisen WCDMA-puhelimensa, Nokia 6650:n, jonka toimitukset operaattoreiden testikäyttöön aloitettiin lokakuussa. Lisäksi Nokia aloitti ensimmäisten Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoille tarkoitettujen CDMA2000 1X -puhelinten toimitukset. Nämä mallit olivat Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 3585 ja Nokia 8280.
 
Kuvaviestinnässä Nokia aloitti uraauurtavan kamerapuhelimensa Nokia 7650:n toimitukset laajentaen langattomien markkinoiden alan puheesta visuaaliseen viestintään. Asiakkaiden ja käyttäjien palaute on kaikilta tahoilta ollut erittäin positiivista.
 
Yrityskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden segmentillä yhtiö laajensi tuotevalikoimaansa Nokia Communicator 9200 -sarjasta Nokia 6800 -viestilaitteeseen, jonka täysimittainen näppäimistö on optimoitu sähköpostin vastaanottamiseen ja lähettämiseen käyttäjän ollessa liikkeessä.
 
Nokia ilmoitti vuonna 2002 tuovansa langattomuuden peliteollisuuteen tarjoamalla korkealaatuisia pelejä uusiin pelaamiseen optimoituihin game deck -tuotekategorian laitteisiin. Nokian ja maailman johtavan pelijulkaisijan, Segan, yhteistyösopimuksen mukaisesti yhtiöt kehittävät pelejä uuteen langattomaan Nokia N-Gage(TM) game deck -laitteeseen, joka käyttää Series 60 -ohjelmistoalustaa ja
Symbian-käyttöjärjestelmää.
 
Nokian myyntivolyymit olivat vuonna 2002 ennätykselliset 152 miljoonaa matkapuhelinta, mikä tarkoittaa markkinoita nopeampaa, 9 %:n kasvua verrattuna vuoteen 2001. Nokian tuotteiden jatkuvan johtavan aseman ja käyttäjäuskollisuuden ansiosta yhtiö on kasvattanut markkinaosuuttaan jo viitenä peräkkäisenä vuotena. Nokian markkinaosuus vuonna 2002 on arviolta 38 %, mikä tuo yhtiön lähemmäksi 40 %:n markkinaosuustavoitettaan.
 
Vuonna 2002 Nokia Mobile Phones siirtyi uuteen toimintamalliin, jonka tavoitteena on vauhdittaa kasvua, lisätä joustavuutta ja mittakaavaetujen hyödyntämistä. Toukokuun alusta alkaen yhdeksän uutta yksikköä ovat kukin vastanneet tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämisestä tietyllä markkinasegmentillä. Muutoksen ansiosta Nokia pystyy optimoimaan toimintansa vertikaalisilla liiketoiminta-alueilla samalla kun se hyötyy merkittävistä mittakaavaeduista horisontaalisissa toiminnoissa, kuten sovellusten kehitystyössä sekä yhtiön tehokkaassa tilaus-toimitusketjun hallinnassa.
 
NOKIA NETWORKS VUONNA 2002
 
Vuonna 2002 Nokia Networks allekirjoitti Aasiassa, Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa
20 GSM-verkkosopimusta, joista kolme on uusien asiakkaiden kanssa.
 
Langattomat multimediaviestipalvelut tulivat käyttäjien ulottuville vuonna 2002 useimpien GSM-operaattoreiden nopean MMS-palveluiden käyttöönoton ansiosta. Vuoden loppuun mennessä Nokia Networks oli toimittanut MMS-ratkaisun pitkälti yli 40 operaattorille.
 
WCDMA 3G -teknologian käyttöönotto siirtyi esikaupalliseen ja kaupalliseen vaiheeseen vuoden 2002 lopussa. Nokia allekirjoitti 10 uutta kolmannen sukupolven verkkosopimusta Itävallassa, Belgiassa, Saksassa, Irlannissa, Japanissa, Britanniassa ja Taiwanissa. Syyskuussa Nokia aloitti ensimmäisenä toimittajana EDGE-laitteistojen volyymitoimitukset kaikille GSM-taajuuksille ja kaikilla mantereilla.
 
Nokia allekirjoitti yhdeksän uutta laajakaistasopimusta vuonna 2002 ja julkisti seuraavan sukupolven laajakaistaverkkoratkaisuihin tarkoitetun Nokia D500 -järjestelmäalustan Yhdysvalloissa ja
ETSI-markkinoilla.
 
Yhtiö vahvisti GSM/EDGE/WCDMA-tuoteperhettään edelleen useilla uusilla tuotteilla ja ratkaisuilla. Tärkeimpiin julkistuksiin kuuluivat perusta tulevaisuuden IP-pohjaisten matkaviestintäverkkojen runkoverkkoihin sekä lineaaristen Nokia LTX-lähetinvastaanotinmoduulien tuoteperhe, joka tukee avointa IP-pohjaista tukiasema-arkkitehtuuria.
 
Vuoden 2002 aikana Nokia järjesteli toimintojaan vastaamaan paremmin nykyistä markkinakapasiteettia ja markkinaolosuhteita ja vähensi työntekijöiden määrää matkapuhelinverkkojen toimituksessa ja ylläpidossa sekä tuotannossa. Lisäksi Nokia vähensi radiopuhelinverkkoyksikkönsä työntekijöiden määrää vastaamaan arvioitua hitaampaa TETRA-markkinoiden kehitystä.
 
NOKIA VENTURES ORGANIZATION VUONNA 2002
 
Huolimatta siitä, että yritysten tietotekniikkainvestoinnit pysyivät ennallaan ja verkkoturvamarkkinat kasvoivat hitaasti vuonna 2002, Nokia Internet Communicationsin liikevaihto ja markkinaosuus yritysten palomuuri- ja verkkoturvamarkkinoista pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2001. Lisäksi yksikön toiminnallinen tehokkuus parani merkittävästi.
 
Vuonna 2002 yksikkö julkisti ennätyksellisen määrän uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka sekä laajentavat Nokian verkkoturvalaitteistojen valikoimaa että vastaavat markkinoiden uusiin mahdollisuuksiin. Langattomuuden tuominen yritysten työntekijöiden käyttöön, yritysten sähköpostiliikenteen sisällön turvaaminen sekä palomuuri- ja verkkoturvaetujen tarjoaminen etätoimistoille ovat lupaavia kasvualueita, joille Nokia tarjoaa uusia tuotteita. Nokia Security Developers Alliance julkistettiin heinäkuussa edistämään uusien turvaratkaisujen kehittämistä Nokian omien ratkaisujen täydentämiseksi. Vuonna 2003 Nokia Internet Communications tavoittelee edelleen johtavaa asemaa yritysten verkkoturvamarkkinoilla ja tuo lisäksi langattomia palveluita yrityksille.
 
Nokia Home Communicationsin liikevaihto pieneni selvästi vuonna 2002 kun yksikkö alkoi siirtyä uusille horisontaalisille markkinoille julkistamalla maanpäälliseen verkkoon ja satelliittimarkkinoille suunnattuja uudenlaisia laitteita, jotka tarjoavat kuluttajille runsaasti digitaalisia palveluita. Vuoden toisella puoliskolla julkistettu Nokia Mediamaster 230 S tuo Bluetooth-teknologiaan pohjautuvan yhteentoimivuuden kotiympäristöön.
 
MUUTOKSIA OSAKEPÄÄOMASSA
 
Vuosien 1997 ja 1999 avainhenkilöille suunnattujen optio-ohjelmien perusteella tehtyjen 50 377 020 osakkeen merkinnän seurauksena Nokian osakepääoma kasvoi yhteensä 3 022 621,20 eurolla vuonna 2002.
 
Nokian konserniyhtiöiden hallussa oli 31.12.2002 yhteensä 1 145 621 Nokian osaketta, joiden nimellisarvo oli yhteensä 68 737,26 euroa ja osuus yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä 0,02 %.
 
Nokian osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2002 yhteensä 4 787 907 141. Nokia sai osakemerkinnöillä uutta pääomaa vuonna 2002 yhteensä 162 827 165,74 euroa. Osakepääoma 31.12.2002 oli 287 274 428,46 euroa.
 
TYTÄRYHTIÖ
 
Nextrom Holding S.A, julkisesti noteerattu Sveitsin lain alainen yhtiö, tuli Nokia Oyj:n tytäryhtiöksi 1.7.2002 alkaen.
 
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
 
Nokian tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää johtava asema tietoliikennetuotteiden ja -palvelujen tuottajana ja rikastuttaa näin ihmisten jokapäiväistä elämää sekä mahdollistaa yritysten kasvu. Nokia pyrkii keskittämään toimintansa käyttäjien tarpeisiin, riskien hallintaan ja maineen kasvattamiseen yhdistäen kaikkien sidosryhmien odotukset päätöksentekoon liiketoiminnassaan.
 
Vuonna 2002 Nokia osoitti hyvän suorituskykynsä haastavassa toimintaympäristössä. Johtava tuotemerkki, toiminnallinen erinomaisuus ja tuotteiden jatkuva uudistaminen ovat perusta vahvalle kannattavuudelle. Vuoteen 2003 siirryttäessä Nokia arvioi markkinaolosuhteiden jatkuvan haasteellisina, mutta pyrkii edelleen vahvistamaan johtavaa markkina-asemaansa saavuttaakseen hyvän kannattavuuden sekä kasvattaakseen markkinaosuuttaan kahdella pääliiketoiminta-alueellaan.
 
Alansa toimialajohtajana sekä kansainvälisenä yrityksenä Nokian suhtautuu velvoitteisiinsa vakavasti. Se, että yhtiö noudattaa terveitä eettisiä periaatteita, edistää liiketoimintaa; se auttaa minimoimaan riskejä, varmistamaan lainmukaisen toiminnan ja tukee yhtiön mainetta sidosryhmien keskuudessa. Harjoittaessaan liiketoimintaa vastuullisella tavalla Nokia voi merkittävästi edistää kestävää kehitystä rakentaen samalla vakaan pohjan taloudelliselle kasvulle.
 
OSINKO
 
Nokian hallitus ehdottaa vuodelta 2002 maksettavaksi osinkoa, joka on 0,28 euroa osakkeelta.
 
On otettava huomioon, että tähän katsaukseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää ja tarjota uusia tuotteita ja teknologioita; C) ennakoinnit markkinoiden kasvusta ja kehittymisestä; D) ennakoinnit kasvusta ja kannattavuudesta; ja E) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida" tai muu vastaava ilmaisu. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita me tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa näitä poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) langattoman viestinnän markkinoiden kehittyminen, mukaan lukien uusintaostomarkkinoiden jatkuva kehitys ja yhtiön menestys kolmannen sukupolven markkinoilla; 2) tuotteiden ja palvelujen kysyntä; 3) uusien tuotteiden ja palvelu-uutuuksien hyväksyntä markkinoilla; 4) operaattorien uusien tuotteiden ja palveluiden saatavuus; 5) heikentynyt taloudellinen tilanne monilla yhtiön päämarkkina-alueilla; 6) hinnoitteluun kohdistuvat paineet; 7) kilpailutilanne; 8) teknologiamuutosten vaikutukset; 9) konsolidoituminen tai muut rakenteelliset muutokset langattoman viestinnän markkinoilla; 10) yhtiön yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden menestys ja taloudellinen tilanne; 11) yhtiön asiakasrahoitusriskien hallinta; 12) yhtiön tuotekehityksen jatkuva menestys; 13) yhtiön tuotannon kustannustehokas, tehokas ja joustava jatkuva menestys; 14) yhtiön kyky hankkia keskeytymättä ja kohtuuhintaan komponenttituotantoa sekä tutkimusta ja kehitystä; 15) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 16) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut eurokurssin sekä Yhdysvaltojen dollarin ja Japanin jenin välillä; 17) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; 18) ne riskitekijät, jotka mainitaan yhtiön 31.12.2001 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 10-17.
 
 
NOKIA
Helsinki, 23.1.2003
 
Lisätietoja:
Lauri Kivinen, yhtymäviestintä, puh. 07180 34495
Ulla James, sijoittajasuhteet, puh. +1 972 894 4880
Antti Räikkönen, sijoittajasuhteet, puh. 07180 34290
 
www.nokia.fi
 
Vuonna 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 17.4., toisen vuosineljänneksen tulos 17.7. ja kolmannen vuosineljänneksen tulos16.10.
Nokia suunnittelee antavansa lisätietoa ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksestä 11.3.2003.
Nokian varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2003.
 
 
Tiedote taulukkoineen on luettavissa Internet-osoitteessa: http://www.nokia.com/2003/4Q/index.html