Presentasjon av 1. kvartal 2004 for Kitron ASA

Billingstad, NORWAY


Kitron ASA inviterer Dem eller en representant fra Deres firma til presentasjon av selskapet i forbindelse med fremleggelse av resultat for 1. kvartal 2004.
 
Tid:            Onsdag 5. mai 2004, kl. 08:30
 
Sted:          Shippingklubben, Haakon VII's gate 1, Oslo
 
Presentasjonen vil bli holdt av konsernsjef Frode Berg.
 
Det vil under presentasjonen bli enkel bevertning. Denne serveres fra kl 08:15.
 
Av praktiske hensyn ber vi om at deltakelse om mulig blir meldt innen kl. 16:00 mandag 3. mai 2004 til Kitron ASA v/Elisabeth Nygaard, tlf. 66 10 00 19, eller e-mail: elisabeth.nygaard@kitron.com.
 
 
Med vennlig hilsen
KITRON ASA
 
Morten Jurs
Finansdirektør