Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier som indberettet til Novo Nordisk den 17. maj 2005

Bagsvaerd, DENMARK


I henhold Værdipapirhandelslovens § 28a skal Novo Nordisk dagligt offentliggøre bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og disses nærtståendes handel med Novo Nordisk-aktier som indberettet af de nævnte personer til Novo Nordisk.
 
Nedenstående opgørelse viser sådan handel med aktier udstedt af Novo Nordisk. 
 
Navn
 
Kåre Schultz
Årsag til meddelelse
Koncerndirektør
Betegnelse for værdipapir og fondskode
Novo Nordisk B
DK001028081
Transaktionens art
Udnyttelse af optioner
 (køb af aktier)
Dato for transaktionen
2005-05-13
Transaktionens marked
Københavns Fondsbørs
Transaktionens størrelse
38.530 aktier
Kursværdi af transaktionen
DKK 7.412.190
 
Navn
 
Kåre Schultz
Årsag til meddelelse
Koncerndirektør
Betegnelse for værdipapir og fondskode
Novo Nordisk B
DK001028081
Transaktionens art
Salg af aktier
Dato for transaktionen
2005-05-13
Transaktionens marked
Københavns Fondsbørs
Transaktionens størrelse
43.430 aktier
Kursværdi af transaktionen
DKK 13.353.856
 
 
Definitioner og baggrundsinformation:
 
Offentliggørelse
Offentliggørelse skal ske dagen efter, at Novo Nordisk modtager tilstrækkelig information om handlen. Offentliggørelse skal kun ske, når det totale beløb af transaktioner for et specifikt bestyrelsesmedlem/koncerndirektør og hans/hendes nærtstående i et kalenderår overstiger 5.000 euro.
 
Hvem er bestyrelsesmedlemmer, koncerndirektører og nærtstående personer?
Bestyrelsesmedlemmer og koncerndirektører er henholdsvis medlemmer af Novo Nordisk A/S' bestyrelse og direktion. Nærtstående personer er defineret som følgende personer med tilknytning til et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør: 1) ægtefælle eller samlever, 2) børn under 18 år, 3) slægtninge defineret som søskende, forældre, bedsteforældre etc., børn, børnebørn etc., som har delt husstand med et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør i mindst et år, og 4) enhver juridisk person, herunder et selskab, en fond eller et interessentskab, som er kontrolleret direkte eller indirekte af et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør og/eller en person nævnt i 1)-3), eller hvori et bestyrelsesmedlem/koncerndirektør og/eller en person nævnt i 1)-3) har ledelsesmæssigt ansvar eller økonomiske interesser væsentligt sammenfaldende med den juridiske person.
 
 
Hvad er handel/transaktion?
Handel er enhver transaktion, herunder aktier købt eller på anden måde erhvervet, aktier solgt eller på anden måde afhændet, gaver, pantsætning, tildeling af optioner og udnyttelse af optioner, men ikke arv.
 
 
Hvad er betegnelse for værdipapir og fondskode?
Værdipapirer omfatter aktier noteret på Københavns Fondsbørs og London Stock Exchange samt ADR'er noteret på New York Stock Exchange, med undtagelse af ADR'er ejet af amerikanske medarbejdere i forbindelse med pensionsordningen 401(k). Fondskoden er koden (ISIN DK001028081) for Novo Nordisk-aktien på Københavns Fondsbørs, koden (NVOB) på London Stock Exchange eller koden (NVO) på New York Stock Exchange.
 
Hvad er dato for transaktionen og transaktionens marked?
Dato for transaktionen er den aktuelle handelsdato. Transaktionens marked er det aktuelle marked for handelen, f.eks. Københavns Fondsbørs, London Stock Exchange eller New York Stock Exchange.
 
Hvad er transaktionens størrelse og kursværdien af transaktionen?
Transaktionens størrelse er antallet af aktier (a nom. 2 kr.) eller værdipapirer, der er handlet. Kursværdi for de handlede aktier er kursværdien af transaktionen (eksklusive handelsomkostninger). Til beregning af kursværdien i DKK for aktier handlet på London Stock Exchange og ADR'er noteret på New York Stock Exchange anvendes Nationalbankens kurs på handelsdagen.
 
For yderligere information kontakt:
 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 17 / 2005

Attachments

Læs i pdf-format