Munters säljer DEC-verksamheten Munters säljer DEC-verksamheten (Diesel Emission Control) till Per Holmström, idag verksam inom affärsenheten. Munters och Per Holmström, nuvarande chef för Diesel Emission Control (DEC), har kommit överens om att Per Holmström övertar all verksamhet inom affärsenheten DEC. Affärsenheten ingår i Munters division HumiCool och säljer SCR-system (Selective Catalytic Reduction) till marina dieselmotorer. Affärsenheten hade en försäljning om 20 miljoner kronor 2005. Verksamheten är baserad i Göteborg och kommer att drivas vidare i nuvarande lokaler. "Det här är ett logiskt steg eftersom verksamheten har få synergier med Munters kärnverksamhet. Den här strukturförändringen ger oss möjlighet att fokusera på våra strategiska affärsenheter, säger Per Segerström, Divisionschef HumiCool. Överlåtelsen av rörelsen bedöms vara av oväsentlig resultatpåverkande betydelse för Munters. För mer information kontakta: Lars Engström, CEO Tel: 08 626 63 03 Mob: 070 228 85 19 Jonas Samuelson, CFO Tel: 08 626 63 06 Mob: 070 626 63 79 Sören Sjöström, VP Corp. Communication Tel: 08 626 63 08 Mob: 070 600 22 44 Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 30 länder. Koncernen har 3 449 anställda och en omsättning på 5 130 miljoner SEK. Munters är noterat på OMX nordiska börs. För mer information se www.munters.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/f.aspx?id=352203&fn=wkr0010.pdf