BALTIC TRUST BANK                      14.02.2007

Par kārtējās AS “BALTIC TRUST BANK” akcionāru sapulces sasaukšanu

Ievērojot Komerclikuma un Kredītiestāžu likumu prasības un saskaņā ar AS “Baltic 
Trust Bank” (juridiskā adrese 13.janvāra iela 3, Rīga, Latvija, LV-1050) valdes 
2007.gada 12.februāra lēmumu Nr.12/9 “Par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu”, 
2007.gada 19.martā plkst. 16.00 Rīgā, 13.janvāra ielā 3, bankas telpās (509.zālē, 
5.stāvā) notiks kārtējā bankas akcionāru sapulce.

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA

1.Par bankas 2006.gada pārskatu.
2.Par aizvadītā gada peļņas izlietošanu.
3.Par bankas revidenta ievēlēšanu 2007.gadam.
4.Par atlīdzību revidentam.
5.Par bankas padomes vēlēšanām.
6.Par grozījumiem bankas Statūtos.



AS “Baltic Trust Bank”
Valdes priekšsēdētājs

Edgars Dubra