Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007

SWEDEN


Björn Borg noteras på Stockholmsbörsen den 7 maj 2007

Björn Borg har godkänts för notering av Stockholmsbörsens bolagskommitté.
Styrelsen har i samband med detta uppdaterat de operationella och finansiella
målen för bolaget.

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Björn Borg AB (tidigare Worldwide
Brand Manage-ment AB) för notering på Stockholmsbörsens Nordiska lista, mid cap.
Första dag för handel vid Stockholmsbörsen är den 7 maj 2007, och handelspostens
storlek har fastställts till 100 aktier (beräknat efter den aktiesplit 4:1 som
beslutades av årsstämman 2007). Noteringen på Stockholms-börsens Nordiska lista
innebär att handeln med bolagets aktie vid First North upphör. Någon emission av
nya aktier i samband med börsnoteringen kommer inte att ske. Björn Borg kommer
att handlas under kortnamnet BORG.

Björn Borg har under de senaste åren haft en betydande tillväxt med god
lönsamhet på befintliga marknader och även inlett lansering av varumärket på nya
marknader. Bolaget har samtidigt förstärkt sin organisation som präglas av en
bestämd ambition att ytterligare befästa Björn Borgs position som ett globalt
etablerat modevarumärke. Börsnoteringen stärker förutsättningarna för den
fortsatta expansionen och utvecklingen av varumärket.

Mål
Styrelsen för Björn Borg har i samband med börsnoteringen uppdaterat bolagets
operationella och finansiella mål. De nya målen är följande:

Operationella mål
Att förstärka positionen för varumärket Björn Borg och att etablera varumärket
på tre till fem nya marknader under perioden 2007-2009 samt att därefter
ytterligare öka den internationella expansions-takten.

Finansiella mål
• Uppnå en omsättningstillväxt för koncernen om minst 20 procent årligen under
perioden 2007-2009.
• Uppnå en rörelsemarginal om minst 15 procent årligen under perioden 2007-2009.
• Uppnå en soliditet ej understigande 40 procent.

Rådgivare och prospekt
Legala rådgivare och projektledare i samband med börsintroduktionen har varit
Advokatfirman 
Cederquist. Finansiella rådgivare har varit SEB Enskilda och Erik Penser
Fondkommission AB.

Ett prospekt inför noteringen kommer att offentliggöras genom att finnas
tillgängligt på bolagets hemsida, www.bjornborg.net, senast från och med den 4
maj 2007. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt via www.seb.se/prospekt
och www.penser.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01,
nils.vinberg@bjornborg.net
Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, mobil 0708-59 54 80,
fredrik.lovstedt@bjornborg.net

Om Björn Borg
Koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg.
Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder och skor samt väskor,
glasögon och parfym som finns på tio marknader i Europa, varav Sverige och
Holland är de största. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter
under 2006 till 1 404 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning under samma
period uppgick till 325 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 81
Mkr. Antalet anställda är 64. Björn Borgs aktie (WBM) handlas på First North
sedan december 2004.

Attachments

04232313.pdf