EpiCept Corporation presenteras på BMO Capital Markets Konferens 2007 med fokus 
på hälsovård                                  

TARRYTOWN, New York, 29 november/PRNewswire-FirstCall/ --            

  EpiCept Corporation (Nasdaq och OMX Nordic Exchange: EPCT) tillkännagav   
idag att Jack Talley, president och VD, kommer att presentera en        
företagsöverblick på BMO Capital Markets Konferens med fokus på hälsovård    
den 5 december, 2007, kl. 11:00, Eastern Time. Konferensen kommer att hållas på 
The Millennium Broadway Hotel i New York City den 4 och 5 december. Mr.     
Talley kommer att presentera en företagsöverblick.               


  (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20020513/NYM112LOGO )      


Presentationen kommer att vara tillgänglig live via webcast den 5 december,   
2007.                                      
Du kan få tillgång till webcasten genom att besöka företagets webbsida på    
www.epicept.com. En repris av presentationen kommer att finnas tillgänglig efter
evenemanget.                                    Om EpiCept Corporation                           


EpiCept är fokuserade på ouppnådda behov vad det gäller behandling av värk och 
cancer.                                     
Företaget har en organiserad portfolio av nya farmaceutiska preparat      
för att lindra svår värk i det sena stadiet av kliniska tester och en      
ledande onkologisammansättning (för akut myeloisk leukemi, eller AML)      
med en demonstrerad effekt under fas III-testet; en ansökan om         
marknadsföringstillstånd för denna sammansättning har skickats till       
Europa. EpiCept är lokaliserat i Tarrytown, N.Y., och dess forsknings-     
och utvecklingsteam i San Diego utarbetar ett forskningsprogram för       
läkemedel fokuserat på nydanande tillvägagångssätt för apoptos.         
    Uttalanden med framtidstro                       


  Denna nyhetspublikation och alla muntliga uttalanden som gjorts vad     
det gäller informationen av denna publicering, innehåller uttalanden      
med framtidstro för 1995 års reformlag för tvister rörande           
värdepapper (Private Securities Litigation Reform Act). Dessa uttalanden    
med framtidstro inkluderar planer, förväntningar, avsikter, möjligheter,    
mål, utsikter, framtida utveckling och är inte avsedda att vara         
uttalanden av historisk grund. Dessa uttalanden är baserade på         
EpiCept:s nuvarande förväntningar och är föremål för risker och         
ovisshet som kan orsaka faktiska resultat eller utveckling, som kan       
skilja sig väsentligt från historiska resultat eller från framtida       
resultat som uttrycks eller påvisas av sådana uttalanden med          
framtidstro. Faktorer som eventuellt kan orsaka faktiska resultat eller     
utvecklingen som kan skilja sig väsentligt inkluderar: risken          
att Ceplene inte erhåller ett regelmässigt godkännande eller          
marknadsföringstillstånd i EU, eller att Ceplene, om godkänt, inte       
uppnår en avsevärd kommersiell framgång, risken att Myriads exploatering    
av Azixa(TM)(i) inte blir framgångsrik, risken att Azixa inte          
erhåller regelmässigt godkännande eller uppnår en avsevärd kommersiell     
framgång, risken att Epicept inte erhåller avsevärda betalningar        
enligt avtalet med Myriad, risken att utvecklingen av företagets andra     
apoptosprodukter inte blir                           
framgångrika, risken att dess ASAP-teknologi inte frambringar några       
framgångsrika nya produkter, risken att kliniska test för NP-1 eller EPC    
2407 inte blir framgångsrika, att NP-1 eller EPC 2407 inte erhåller       
regelmässigt godkännande                            
eller uppnår avsevärd kommersiell framgång, risken att företagets andra nya   
produkter som verkade lovande under tidigare kliniska forsknings- och      
testförsök inte påvisar någon säkerhet och/eller effektivitet i en       
större skala eller under senare kliniska test, risken att EpiCept inte     
erhåller ett godkännande att kunna marknadsföra någon av dess nya        
produkter, risken som associeras med tillit för ytterligare utomstående     
finansiering för att uppfylla kapitalfordringar, risken som associeras     
med behovet av nyckelpersonal, risker som associeras med tilliten av      
samarbetspartners och andra personer för framtida kliniska test,        
utveckling, tillverkning och kommersialisering av dess nya produkter;      
kostnaden, förseningar och ovissheten associerad med dess vetenskapliga     
forskning, produktutveckling, prosessen för kliniska test och          
regelmässigt godkännande; dess bakgrund med att driftsförluster sen       
företagets början; konkurrens; rättstvister; risker associerade med       
tidigare materiella svagheter under intern kontroll; och risker         
associerade med företagets förmåga att skydda dess intellektuella egendom.   
Dessa faktorer och andra materiella risker diskuteras mer djupgående i     
EpiCept:s periodiska rapporter, inklusive dess rapporter gällande        
blanketterna 8-K, 10-Q och 10-K och andra registreringar med USA:s       
värdepappers- och börskommission (Securities and Exchange Commission).     
Vi råder dig att noga gå igenom och överväga de avslöjanden som kan       
hittas i EpiCept:s registreringar som finns tillgängliga på www.sec.gov     
eller ww.epicept.com. Du bör vara aktsam att inte förlita dig          
otillbörligt på några uttalanden med framtidstro, vilka kan visa        
sig vara felaktiga på grund av felaktiga antaganden, okända risker,       
ovisshet eller andra riskfaktorer.                       
  EPCT-GEN                                    (i) Azixa är ett registrerat varumärke tillhörande Myriad Genetics, Inc.    Webbplats: http://www.epicept.com                      Källa: EpiCept Corporation                           

Robert W. Cook, EpiCept Corporation, +1-914-606-3500, rcook@epicept.com;    
Investerare, Kim Sutton Golodetz, +1-212-838-3777, kgolodetz@lhai.com      
eller Bruce Voss, +1-310-691-7100, bvoss@lhai.com, båda från Lippert/Heilshorn &
Associates;                                   
eller Media, Greg Kelley, Feinstein Kean Healthcare, +1-617-577-8110,      
gregory.kelley@fkhealth.com ; Foto: NewsCom:                  
http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20020513/NYM112LOGO, AP-arkiv:       
http://photoarchive.ap.org, PRN Photo Desk, photodesk@prnewswire.com