Den 16. januar 2008 er indre værdi på selskabets aktie beregnet til 110,66