KommuneKredit udstedte med Garanti Invest A/S som arrangør den 20. juni 2007 to
strukturerede obligationer, 0% KommuneKredit Råolie 2008, ISIN DK0030052089, og
0% Alternativ Energi 2011 ISIN DK 0030052162, jf. informationsmateriale på hver
af de to ovennævnte obligationsudstedelser af 7. juni 2007. 

Pr. dags dato er KommuneKredit beregningsagent på de nævnte
obligationsudstedelser.