Rapport från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 19 januari 2008

Hässleholm, SWEDEN


Rapport från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 19 januari 2008

- Välbesökt vindkraftseminarie
- Ökad målsättning för förvaltningsverksamheten presenterades
- Hans-Göran Stennert ny styrelseledamot
- Split 100:1

Årsstämma i Eolus Vind AB hölls i Hässleholms Kulturhus lördagen den 19
januari. Årsstämman föregicks av ett 
vindkraftseminarium där ca 300 personer deltog.

- På stämman var 87 aktieägare representerade. Dessa företrädde 6 725 A-aktier
och 60 867 B-aktier. Totalt 
företrädda aktier uppgick därmed till 67 592 aktier motsvarande 37,3 % av
totalt antal aktier. Företrädda 
aktier representerade 12 811,7 röster motsvarande 46,8 % av totalt antal röster
i bolaget. 

- VD Bengt Simmingsköld föredrog väsentliga händelser under det gångna
räkenskapsåret, prognos för innevarande år, samt sin syn på framtidsutsikterna
för bolaget. Ökad målsättning för ägandet av egna verk presenterades. 
Styrelsens målsättning är att Eolus skall öka det egna ägandet av vindkrafts
anläggningar med motsvarande 202 MW verk t o m 2011. Uppfyllandet av
målsättningen kommer troligtvis att kräva att nyemission genomförs. På sikt
förordar styrelsen en notering på börs eller större marknadsplats med daglig
handel. 

- Till ny styrelseledamot och vice ordförande utsågs Hans-Göran Stennert.
Hans-Göran är bl a styrelseordförande i Biltema-koncernen och var tills förra
året styrelseordförande i IKEA. I övrigt omvaldes samtliga styrelseledamöter
och suppleanter. 

- För att underlätta handeln i bolagets aktie beslutade stämman om att
genomföra uppdelning av bolagets aktier (split 100:1) Avstämningsdag är den 3
mars 2008. Med anledning av beslutet om split, beslutade stämman även om
förändring av bolagsordningen enligt förslag i kallelsen. 

Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av ekonomichef Per Witalisson på
tel 0451 - 491 52 eller e-post per.witalisson@eolusvind.com. 

Hässleholm den 22 januari 2008
Styrelsen

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 150
vindkraftverk av de ca 850 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW
och en beräknad årlig produktion på drygt 40 GWh miljövänlig el. 

Eolus har för närvarande 27 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala. 
Eolus Vind AB har ca 1 100 aktieägare.

Attachments

080122 rapport fran arsstamma 19 januari 2008.pdf