Bestyrelsen i Pharmexa A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for
regnskabsåret 2007. Årets resultat blev et underskud på ca. 164,7 millioner
kr., hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger.