Inbjudan till årsstämma

AB Volvos årsstämma äger rum onsdagen den 9 april 2008 kl 15.00 i
Lisebergshallen, Göteborg.

Aktieägare som önskar medverka vid årsstämman måste anmäla sig. Anmälan kan
antingen göras per telefon 020-39 14 50 alternativt 031-66 00 00, eller på
Volvos hemsida, www.volvogroup.com, www.volvokoncernen.se, eller per post till
AB Volvo, Juridik, 405 08 Göteborg. Anmälan ska ske senast torsdagen den 3 april
2008.

AB Volvo avser ej att hålla någon presskonferens med anledning av stämman, men
styrelsen kommer att stanna kvar en stund efter stämmans slut för att svara på
frågor från medierna.
Pressrummet kommer att finnas i anslutning till stämmolokalen. 

Massmedier som önskar delta vid stämman kan anmäla detta till Medierelationer,
AB Volvo, på telefon 031-66 11 27 alternativt 031-66 13 73.
Kallelseannonsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

Välkomna!
AB Volvo

2008-03-05

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika
produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i
form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och
beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för
offentliggörande 20080305 kl 07.00.Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt
komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000
anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180
marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på OMX
Nordiska Börs Stockholm.