Source: Svenska Handelsbanken AB

Avsnittet "Risk- och kapitalhantering" ur Handelsbankens årsredovisning 2007 tillgängligt på Internet


Från och med idag, torsdagen den 6 mars 2008, finns den del av
Handelsbankens årsredovisning 2007 som behandlar Risk- och
kapitalhantering tillgänglig på bankens hemsida. Den kompletta
årsredovisningen beräknas att publiceras i mitten av mars 2008.

www.handelsbanken.se/ir


För ytterligare information kontakta:
Mikael Hallåker, chef Investor Relations, tfn: 08 - 701 2995
Attachments: