Den 6. marts 2008 er indre værdi på selskabets aktie beregnet til 107,11