Sākot ar š.g. 17. martu Rīgas Fondu biržas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks:

• no jauna iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri: 

Vērtspapīra ISIN kods               LV 00005 32208
Emitenta saīsinātais nosaukums           LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums            12.09.2008
Nominālvērtība                   LVL 100
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms      LVL 100
Iekļaujamo vērtspapīru skaits           61 880
Biržas tirdzniecības kods *            LVGT000008F
Biržas tirdzniecības kods **           LVGT000008FB
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID *      53666
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID **     53665


Vērtspapīra ISIN kods               LV 00005 40953
Emitenta saīsinātais nosaukums           LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums            13.03.2009
Nominālvērtība                   LVL 100
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms      LVL 100
Iekļaujamo vērtspapīru skaits           15 000
Biržas tirdzniecības kods *            LVGT000009B
Biržas tirdzniecības kods **           LVGT000009BB
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID *      53668
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID **     53667

• papildus jau kotētajiem, iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:

Vērtspapīra ISIN kods               LV 00005 90016
Emitenta saīsinātais nosaukums           LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums            10.08.2018
Nominālvērtība                   LVL 100
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms      LVL 100
Iekļaujamo vērtspapīru skaits           4 000
Biržas tirdzniecības kods *            LVGB056218A
Biržas tirdzniecības kods **           LVGB056218AB
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID *      42141
SAXESS uzdevumu grāmatas tehniskais ID **     42140

* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska
uzdevumu savietošana (OMX RSE Bonds Automatch) 
** fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska
uzdevumu savietošana (OMX RSE Bonds) 

Rīgas Fondu birža
Tirdzniecības pakalpojumu departaments
+371 7 212 431