Den 10. marts 2008 er indre værdi på selskabets aktie beregnet til 99,81