Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti Franklin Resources Inc. on ilmoittanut, että sen määräysvallassa olevien rahastojen ja yksittäisten sijoittajien omistamat osakkeet edustavat 4,96 prosenttia Amer Sports Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
 
Amer Sportsin osakkeiden lukumäärä on 73 045 551.
 
Lisätietoja antaa:
Tommy Ilmoni, sijoittajasuhdejohtaja, Amer Sports Oyj, puh. (09) 7257 8233
 
 
AMER SPORTS OYJ
Viestintä
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Wilson, Atomic, Suunto, Precor ja Salomon. Amer tarjoaa teknisesti edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.