FINNAIR OYJ		PÖRSSITIEDOTE	27.3.2008	14.15

TULOSOHJAUS FINNAIRIN YHTIÖKOKOUKSESSA:
ALKUVUODEN TOIMINNALLISEN TULOKSEN ARVIOIDAAN PYSYVÄN VIIME VUODEN TASOLLA

Finnair-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon toiminnallisen tuloksen arvioidaan
pysyvän viime vuoden tasolla kohonneista polttoainekustannuksista huolimatta. 

Kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan ja hintatason pysyvän lähes edellisvuoden
tasolla. Aasian liikenteessä yksikkötuotot ovat nousussa. Korkea polttoaineen
hintasuojausaste ja edullinen dollari lievittävät voimakkaasti kohonneita
polttoainekustannuksia. 

Alkuvuonna Finnairin kysyntä, erityisesti Aasian-liikenteessä, on jatkanut
kasvuaan. Bisnes-luokan kysyntä Aasian-lennoilla on edelleen nousussa.
Finnairin Aasian-liikenteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna runsaat 20
prosenttia viime vuodesta. Finnairin Eurooppa-Aasia-liikenteen matkustajista
yksi kolmasosa on keski- ja eteläeurooppalaisia, yksi kolmasosa
pohjoismaalaisia ja yksi kolmasosa aasialaisia. 

Finnair Oyj
Viestintä
27.3.2008