Ar AS “NORVIK BANKA”” padomes sēdes lēmumu ir veiktas izmaiņas bankas valdē.
Saskaņā ar jauno bankas Statūtu redakciju turpmāk valde sastāvēs no 6 valdes
locekļiem. 
Valdes sastāvā ievēlēta jauna locekle - Marija Stepiņa, bankas Viceprezidente. 
Valdes locekļa amatā atkārtoti ievēlēta Laima Saltuma.
AS “NORVIK BANKA” valdē darbu turpina Andrejs Svirčenkovs, Jurijs Šapurovs,
Sergejs Gusarovs, Aldis Upenieks. 

Informācija par AS “NORVIK BANKA” jaunievēlētas valdes locekles profesionālo
pieredzi: 

Marija Stepiņa 

2008. gada augusts - līdz šim brīdim AS ”NORVIK BANKA” Viceprezidente
2006.gada jūlijs - 2008. gada augusts AS “NORVIK BANKA” Iekšējā audita dienesta
vadītāja 
2005.gada decembris - 2006.gada jūlijs AS ”Sampo Banka” iekšēja auditore.
2001.oktobris - 2005.decembris AS ”Parex banka” vēcākā auditore.
Marijai Stepiņai nepieder AS “NORVIK BANKA”” akcijas. 

Finanšu iestāžu pārvalde 
AS “ NORVIK BANKA” 
Tālr.: +371 67011467, +371 67041178 
E-pasts: marija.gulajeva@norvik.lv