Sanoma Oyj:n Optiojärjestelmä 2008:aan kuuluvalla optio-oikeudella
merkittävän osakkeen merkintähinta on 12,25 euroa/osake (osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
1.11.-31.12.2008 lisättynä kahdellakymmenellä (20) prosentilla).
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot.

Järjestelmään kuuluvilla optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä
1 700 000 Sanoma Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
1.11.2011-30.11.2014.

Optiojärjestelmä 2008:aan kuuluvien optio-oikeuksien teoreettinen
markkina-arvo on 1,70 euroa/optio-oikeus. Koko järjestelmän
teoreettinen markkina-arvo on siten 2 890 000 euroa. Yhden
optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu
optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes
-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 9,21 euroa, osakkeen
merkintähinta 12,25 euroa, riskitön korko 3,0 %, optio-oikeuksien
voimassaoloaika 5,92 vuotta ja volatiliteetti 23,40 %.

Optiojärjestelmä 2008:n ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.sanoma.com.

Sanoma tiedotti Optiojärjestelmä 2008:n käyttöönotosta 19.12.2008.

Sanoma OyjKim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai
viestinta@sanoma.com

www.sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa,
elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille.
Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä  kiinnostavat
tuotteet ja  palvelut ovat  helposti saatavilla  ja  vastaavat
lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme
mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 20 000 ammattilaiselle
20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto oli 2,9
miljardia euroa.