Rinkos operacijų departamento sprendimas, 2009-03-31, Nr. 151

Atnaujinti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis
2009-03-31: 
DnB NORD bankas PVA (LT0000100174  NDL1L)     
Akcininkų susirinkime nutarta patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę. 
Akcininkų susirinkime nutarta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais
įnašais. 
  
Atnaujinti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis
2009-03-31: 
Agrowill Group PVA (LT0000127466  AVG1L)    
Akcininkų susirinkime nutarta nedidinti bendrovės įstatinio kapitalo
papildomais įnašais. 
Akcininkų susirinkime nutarta neišleisti bendrovės konvertuojamųjų obligacijų. 


NASDAQ OMX Vilnius
Rinkos operacijų departamentas
(8 5) 272 36 11