Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2008 - augusti 2009

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm den 11 november 2009


Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1
september 2008 - 31 augusti 2009. 

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till
samtliga aktieägare senast under vecka 48. Den kan då även beställas direkt
från Eolus på e-post: info@eolusvind.com eller på telefon 0451 - 491 50. 

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 16 januari 2010. I
anslutning till årsstämman kommer Eolus att anordna ett vindkraftseminarium. 


Frågor angående årsredovisningen besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 -
491 52 eller mobil 0702 - 65 16 15. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i
Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med
en installerad effekt på 23 MW och en beräknad årlig produktion på ca 53 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för
räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr
med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en
effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400
MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett
nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35
Mkr. 

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala. 

Eolus Vind AB har ca 1 700 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Attachments

eolus - arsredovisning 2008-2009.pdf 091111 pressmeddelande arsredovisning.pdf