STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2010-01-12 kl 07.00 GMT              

En årssammanfattning av Stora Enso Oyj:s börsmeddelanden och delårsrapporter som
publicerats under 2009 finns tillgänglig i pdf-format på koncernens webbplats: 
www.storaenso.com/press.                            

Viss information i meddelandena kan vara inaktuell.               

För ytterligare information, v g kontakta:                   
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel +358 2046 21242       

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Vi erbjuder 
våra kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är
ett klimatvänligt alternativ till många icke-förnybara material och de lämnar  
ett mindre kolavtryck. Stora Enso ingår i Global 100-listan över världens mest 
hållbara företag. Stora Enso är även inkluderat i Dow Jones Sustainability   
Index, FTSE4Good Index och Climate Disclosure Leadership Index. Företaget har 29
000 anställda runtom i världen och omsättningen 2008 uppgick till 11,0 miljarder
euro.Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och  
Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR 
(SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.     
STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio