Affecto Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

AFFECTO OYJ        PÖRSSITIEDOTE     12.1.2010 klo 09:00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Affecto Oyj on saanut CapMan Public Market Fund FCP-SIF:ltä (jota edustaa
sen hallinnointiyhtiö CapMan Public Market Manager S.A.) ja CapMan Public
Market Investment S.à.r.l:ltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Capman Public Market Fund FCP-SIF:n kokonaan
omistaman  CapMan Public Market Invest S.à.r.l:n, jota edustaa  sen
hallinnointiyhtiö CapMan Public Market S.A., omistusosuus on ylittänyt sekä
yhden kahdeskymmenesosan (5 %) että yhden kymmenesosan (10 %) Affecto Oyj:n
kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänimääristä.

Kohdeyhtiön nimi: Affecto Oyj
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 11.1.2010

Osakkeenomistaja:
CapMan Public Market Invest S.à.r.l
  Omistaja                Osakkeita  Osuus
  CapMan Public Market Invest S.à.r.l   2 605 373  12,11 %

Affecton osakepääoma koostuu yhteensä 21 516 468 osakkeesta.
Kullakin osakkeella on yksi ääni.


Affecto Oyj
Pekka Eloholma, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, puh. 050 555 5590
www.affecto.com