BASEL, SWITZERLAND--(Marketwire - February 3, 2010) - Mark Lucas, administrerende direktør, har kunngjort at Ruslana Strunden, en aktuar med utstrakt erfaring i skadeforsikring og reassuranse, har sluttet seg til U.S.RE ApS som visepresident, og Henrik Skafte har blitt forfremmet til visepresident,

U.S. RE ApS er et europeisk datterselskap av U.S. RE Corporation, et internasjonalt reassuransemeglingsfirma. Lucas uttaler at ”Ruslana trekker inn et vell av erfaring innen reassuranse og forsikringskunnskap til U.S. RE ApS-gruppen, og Henrik har spilt en viktig rolle i våre megleroperasjoner”.

I løpet av de siste årene har Strunden innehatt forsikringsstillinger hos Gothaer Re, Tillinghast-Towers Perrin og Zurich Re in Cologne, Tyskland. Hun var tidligere stabsmedlem i sammenslutningen av uavhengige stater (Community of the Independent States) og FNs utviklingsprogram i sitt hjemland, republikken Moldova. Hun har vært medlem av styringsgruppen i den europeiske alliansen for forsikring og finanstjenester (European Alliance of Insurance and Financial Services).

Skafte sluttet seg til U.S. RE ApS i 2005 som assisterende visepresident. Han har fungert som reassuransemegler i det skandinaviske markedet og utviklet et spesialfelt i livsforsikring. Før har sluttet seg til U.S. RE ApS, var han ledende administrator for finansstyring i Kampala, Uganda i avdelingen dansk sammenslutning for internasjonalt samarbeid (Danish Association for International Cooperation). Tidligere har Skafte jobbet for Nordea liv og pensjon, Det danske forsikringsakademiet (Danish Insurance Academy), Unibank og Danica.

U.S. RE ApSs foreldreselskap, U.S. RE Corporation, Inc., er et verdensomspennende reforsikringsmeglings- og konsulentfirma. Selskapet har kontorer i New York, Atlanta, Basel, Bermuda, Buenos Aires, København, Istanbul, Mauritius, Milano og Sao Paulo.

Du kan få mer informasjon ved å kontakte Mechlin Moore, MDM Communications (kontor: 845-920-7081, mobiltelefon: 239-777-1595, mmoore@usre.com).

Contact Information: Kontakt: Mechlin Moore MDM Communications Kontor: 845-920-7081 Mobiltelefon: 239-777-1595 mmoore@usre.com