Bestyrelserne for Investeringsforeningen Nordea Invest og Investeringsforeningen
Fionia Invest Aktier har besluttet, at Investeringsforeningen Nordea Invest,  
afdeling Aktier og Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier bliver fusioneret
med afdeling Aktier i Investeringsforeningen Nordea Invest som den fortsættende 
afdeling.                                    

Fusionen gennemføres som en skattepligtig fusion. Fusionen har ikke     
skattemæssige konsekvenser for Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling  
Aktier; hverken for afdelingen eller afdelingens medlemmer.           

Fusionen er betinget af, at den vedtages på den ordinære generalforsamling i  
Investeringsforeningen Fionia Invest den 15. april 2010, samt at den 
efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.                   

Fusionsplan, fusionsredegørelse, de tre seneste årsrapporter for henholdsvis  
Investeringsforeningen Nordea Invest, afdeling Aktier og Investeringsforeningen 
Fionia Invest Aktier samt vurderingsmændenes udtalelse og erklæring kan     
rekvireres hos Nordea Invest Fund Management A/S og BI Management A/S. Endvidere
vil fusionsplan og fusionsredegørelse blive bekendtgjort i Statstidende.    

Eventuelle henvendelser vedrørende fusionen kan rettes til Nordea Invest Fund  
Management A/S på telefon 33 36 06 00.                     

Med venlig hilsen                                
Nordea Invest Fund Management A/S                        
Tom Holflod                                   
Chef for Business Development