TURVATIIMI OYJ HEIKENTÄÄ VUODEN 2010 NÄKYMIÄÄN JA KÄYNNISTÄÄ TOIMIHENKILÖIDEN  
OSALTA YT-NEUVOTTELUT. OTSO KAUPAN NEUVOTTELUT EDENNEET.            

Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos eivät alkuvuonna ole kehittyneet   
odotusten mukaisesti. Yhtiön uuden ennusteen mukaan koko vuoden 2010 liikevaihto
ja liiketulos jäävät vuotta 2009 alemmiksi. (Edellinen ennuste: Turvatiimi   
odottaa vuoden 2010 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja       
liiketuloksen olevan viime vuotta parempi.)
                   
Pääasiallisesti, tulosvaroitus johtuu tiettyjen riskitekijöiden toteutumisesta 
kuten yleisestä palvelualojen heikentyneestä kysynnästä sekä negatiivisista   
muutoksista yhtiön oman asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuudesta, 
sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristymisestä.
                
Alkuvuoden 2010 aikana Turvatiimissä on toteutettu organisaatiomuutoksia ja   
tehostamistoimenpiteitä kulutason leikkaamiseksi. Tehostamistoimenpiteitä    
jatketaan edelleen käynnistämällä välittömästi toimihenkilöiden osalta     
YT-neuvottelut. Toimenpiteet voivat johtaa enintään 9 henkilön irtisanomiseen ja
kaikkien toimihenkilöiden lomauttamiseen 2-3 viikoksi.
             
Neuvottelut Otso Palvelut Oy:n osakekannan hankkimiseksi ovat edenneet, mutta  
kaupan allekirjoituksen aikataulu on siirtynyt. Osakekauppa ennustetaan     
allekirjoitettavaksi toisen vuosineljänneksen aikana ja toteutuvan 1.7.2010.  
Kahden suurimman kotimaisessa omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen  
yhdistymisen odotetaan alkuperäisen suunnitelman mukaan vahvistavan uuden    
konsernin palvelutarjontaa, osaamista, resursseja ja kilpailukykyä erityisesti 
piiri- ja paikallisvartioinnissa, erityisturvapalveluissa sekä         
hälytyskeskuspalveluissa.                            

Turvatiimi julkaisee 1. kvartaalin 2010 koskevan osavuotiskatsauksen aikataulun 
mukaisesti 6.5.2010.                              

Turvatiimi Oyj                                 

Ben Wrede                                    
Toimitusjohtaja
                                 
Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Ben Wrede 
puh. 0207 363 200                  
ben.wrede@atine.fi

www.turvatiimi.fi
                    
Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin  
liikevaihto vuonna 2009 oli yli 27,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin  
760 henkilöä.