Sectra säljer Syntetisk MR mjukvara till Schweiz 

Sectra har fått första ordern på programvaran för syntetisk MR, SyMRI Suite från
institutet för rättsmedicin vid Berns universitet. Programvaran kommer att höja
kvaliteten i samband med virtuella obduktioner. 

- SyMRI Suite ger oss större säkerhet och högre effektivitet i vårt arbete,
säger Professor Michael Thali, chef för institutet för rättsmedicin vid Berns
universitet.
 
Berns universitet är den första av en handfull pilotkunder som valt att köpa
programvaran som används tillsammans med Sectra PACS arbetsstation vilket ger
ett effektivt arbetsflöde för röntgenläkaren. 

- Vi satsar på att erbjuda våra kunder kraftfulla kliniska applikationer och ser
en stor potential för SyMRI Suite, säger Per Elmhester, Product Manager Clinical
Solutions på Sectra.

SyMRI Suite introducerades på marknaden i början av 2010. Programvaran för
syntetisk magnetresonans (MR) hjälper sjukhuspersonal att drastiskt förkorta den
tid som behövs för MR-undersökningar per patient och ökar därmed
MR-utrustningens tillgänglighet. Vidare kan vävnad kvantifieras, identifieras
och volymbestämmas.  SyMRI Suite är utvecklat av Sectras samarbetspartner
Synthetic MR.

MR-undersökningar har ökat stadigt sedan 1980-talet. MR-teknik är bra för att
exempelvis se tumörer, artärbrock, tillståndet i organ som exempelvis hjärta,
lever, njurar och hjärna och i olika mjukdelar.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, tfn 0705 23 52 27


Om Sectras medicinska system
Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-, mammografi-
och ortopedkliniker. Över 1000 svenska och utländska sjukhus använder systemen i
daglig drift och mer än 50 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i
Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag
inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra
en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i
Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de
flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av
högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och
avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och
säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret
ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings
universitet. Omsättningen uppgick helåret 2008/2009 till 863 Mkr. Sectra är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se.

Om SyntheticMR AB
SyntheticMR AB utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk
magnetresonans (MR). Syntetisk MR, hjälper sjukhuspersonal att drastiskt
förkorta den tid som behövs för MR-avbildningar per patient och ökar därmed
MR-utrustningens tillgänglighet. Andra fördelar med Syntetisk MR är ökad
prestanda för den redan befintliga bildanalysutrustningen och möjligheten att
göra mer precisa MR-bedömningar. För vidare information besök
http://www.syntheticmr.se/