Skandia väljer CM1

Försäkringsaktiebolaget Skandia har valt att teckna avtal med Modul 1 kring
användandet av e-tjänsten CM1. Användandet av CM1 innebär en ytterligare
automatisering av Skandias övervakning av affärsförbindelser enligt lagen om
penningtvätt.

- Att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är finansbranschens
skyldighet. Modul1:s automatiserade lösningar hjälper oss att höja kvalitén och
effektivisera våra insatser, säger Pär Lindblad Säkerhetschef på Skandia.

- Återigen har vi kommit vinnande ut ur en utvärderingsprocess vilket visar att
vi har en av marknadens bästa lösning på utmaningarna kring hanteringen av den
nya penningtvättslagen. Vi är stolta över att Skandia har valt CM1 och ser fram
mot ett långsiktigt samarbete, säger Mathias Ekman, affärsområdeschef på Modul
1.

CM1 är en komplett lösning och innehåller bl. a. funktioner för fullständig
hantering av kundkännedomsprocessen så som identitetskontroll och inhämtning av
information från externa källor, sökning mot PUL-anpassade PEP och
Sanktionslistor samt hantering av falsk positiva träffar, och hantering av
penningtvättsregler och automatiserade monitoreringsrutiner.

För mer information kontakta:
Johan Bråsjö, CM1 ansvarig Modul 1 Data AB, 070 - 311 03 01
Mathias Ekman, Affärsområdeschef  Modul 1 Data AB, 0708 - 38 00 93
eller se mer information på www.modul1.se/aml eller www.cm1.se


Om Modul 1 
Modul 1 levererar kundspecifika IT-lösningar och bransch- och
verksamhetsspecifika eTjänster som stödjer våra kunders affärsverksamhet. Våra
kunder är stora och medelstora företag inom bank & finans och offentlig
verksamhet. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har
status som Microsoft Managed Partner och Microsoft Gold Partner. Vi är även nära
partner med Oracle och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic
small cap Information technology och har satt kunskap i system sedan 1992.  För
mer information, besök www.modul1.se.