NASDAQ OMX Riga valde š.g. 26. aprīlī nolēma atjaunot tirdzniecību ar AS
“VEF” akcijām. 

Tirdzniecības atsākšanas izsole notiks 10:35 pēc Latvijas laika, bet uzdevumu
ievadīšana no plkst. 10:25 pēc Latvijas laika. Nepārtrauktā tirdzniecība
sāksies plkst. 10:35 pēc Latvijas laika. 

Uzņēmums ir iesniedzis 2010. gada 23. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
lēmumus, līdz ar ko ir novērsti apstākļi, pamatojoties uz kuriem bija apturēta
tirdzniecība. 


NASDAQ OMX Riga
Tirgus pakalpojumi
+371 67212431