Solidt Q1 2010 

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af
periodemeddelelser, aflægger Columbus IT Partner A/S hermed periodemeddelelse
for perioden 1. januar - 31. marts 2010 (3 måneder). 

Som beskrevet i årsregnskabsmeddelelsen har selskabet fortsat arbejdet med at
udbygge fundamentet for selskabets mere langsigtede succes inden for specifikt
udvalgte industrier; detail, fødevarer og projekt-orienteret produktion. 

Selskabet har i perioden haft en omsætning på t.kr. 191.915 og et EBITDA på
t.kr. 5.789, sammenlignet med Q1 2009 er dette en fremgang i EBITDA på 43,8%. 

Fremgangen skyldes en stærkt fokuseret salgsindsats mod ovennævnte
hovedindustrier, samt et fortsat fokus på kapacitet og omkostninger. 

I forhold til samme periode sidste år er der væsentlig fremgang i USA, UK,
Norge og Rusland. 

Columbus IT Partner A/S forventer for hele 2010 fortsat en omsætning i niveauet
DKK 890 mio. og et EBITDA i niveauet DKK 50-55 mio. som udmeldt i
årsregnskabsmeddelelsen den 29. marts 2010. 

Der er ikke indtruffet begivenheder eller transaktioner, der væsentligt
påvirker selskabets finansielle stilling, som vist i årsregnskabsmeddelelsen. 


Ib Kunøe 				Claus Hansen
Bestyrelsesformand			Koncernchef
Columbus IT Partner A/S		Columbus IT Partner A/SKontakt for yderligere information:
Koncernchef, Claus E. Hansen