INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens 28 april 2010 kl 10:00 CEST


Delårsrapport  Q1 2010 (publicerad den 27 april)  presenteras och tillfälle ges
till frågor.

Närvarande:
Hans Norén, VD
Göran Hermansson, Finansdirektör


Telefon: 	+44 (0)20 7162 0077 alt
	+46 (0)8 5052 0110
Konferenstitel: Concordia Maritime

För inspelad version:
Telefon 	+44 (0)20 7031 4064 
	+46 (0) 8 5052 0333
	Kod: 863933 (tillgänglig tom 20100505)